Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mag ik van een geaccepteerd schikkingsvoorstel afwijken nu er opnieuw verborgen gebreken aan jet licht zijn gekomen?
Ik heb een zwembad laten bouwen. Een aantal zaken zijn hiermee mis gegaan. Bouwende partij heeft schikkingsvoorstel gedaan over de te betalen restsom. Nu beginnen de lampen af te brokkelen. Heb de bouwer een mail getuurd dat ze dit kunnen komen maken en zo niet dat ik terug kom op mijn acceptatie van het eerder gedane voorstel. Hier rest uiteindelijk slechts 400 euro van. Sta ik in mijn recht?

Dat is afhankelijk van de inhoud van de schikking en dus moet om een goed antwoord te kunnen geven het schikkingsvoorstel moeten worden gelezen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank Robert,

Geachte,

Dank voor uw voorstel en bereidheid om er in redelijkheid uit te komen. Wij vroegen om een verrekening naar werkelijke kosten. En een creditering van de facturen van de manuren voor het fout monteren van de douche en het er weer afhalen en opnieuw opzetten hiervan. Dit lijkt ons geen onterecht verzoek.
Dat er door ons niet gereageerd is op contactpogingen betwisten wij. Wij hebben het andersom ervaren. Wij krijgen mail van de heer Blekkink, vervolgens reageren we op deze mail en horen we niets. Eveneens telefonisch meerdere malen verzocht om correctie van de uren en het verhelpen van o.a. de krassen op de douche.

Wederom zijn we tegen een probleem aangelopen. De douche is er af gehaald na het kapot vriezen van de mengkraan. Wij wilden hem afgelopen week terug laten plaatsen en nu blijkt dat het schroefdraad onder de plaat zit waardoor hij er niet op gezet kan worden. Volgens de monteur een fout bij het plaatsen. Gevolg is, bestellen van andere schroeven, en wederom extra manuren.
Wij hebben inmiddels voor de ionisator, de mengkraan, de montage uren etc. veel meer kosten moeten maken dan de 730 euro die u noemt. Ook een andere stofzuiger moeten aanschaffen. Het tijdelijke exemplaar werkte niet naar behoren en de stang viel telkens uit elkaar (gemeld in mijn mail van 9 september 2011).
Alle facturen heb ik bewaard uiteraard.

Ons tegen voorstel is om 1660 euro te betalen in 4 termijnen. Waarvan de 1e direct aankomende week. De 2e op 14 juni, de 3e op 12 juli, en de laatste op 9 augustus.Dit is mijn voorstel geweest hierop is weer gereageerd maar doe brief zal ik moeten zoeken. Heb uiteindelijk geaccepteerd. Nu dus opnieuw een probleem. Nu met de lampen dus wil dat dit gerepareerd wordt of ik betaal de laatste termijn niet!


Nu er weer een nieuw probleem is adviseer ik u dat te melden en ook aan te geven dat u de laatste termijn niet betaald tot dit opgelost is.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dat heb ik aangeheven, alleen nu zecht agin boeder grtechtsdeurwaarders dat ik geen recht heb dit te doen omdat ik al akkoord heb gegeven op de schikking! Als ik aangeef dat dit een nieuw probleem betreft is de reactie ' dit maakt niet uit u mort gewoon betalen'


Ik heb de indruk dat een aantal problemen praktisch zijn afgekaart en daar kunt u dan geen punt meer van maken. Ik lees niet dat er finale kwijting is gegeven en dat partijen vervolgens niets meer te vorderen hebben uit welke hoofde dan ook (uiteraard een voorbehoud i.v.m. niet beschikbaar hebben van het hele dossier). Mijns inziens mag u dan gewoon reclameren over verdere gebreken die blijken.

Realiseer u dat een deurwaarder twee heel verschillende petten heeft. De ene als incassobureau en de tweede als bijzonder ambtenaar met een aparte positie zodra er een vonnis is waar in naam der Koning onder staat. Dat laatste is nu niet het geval. De deurwaarder speelt nu dus incassobureautje en dar past stoere taal bij als: ... u moet gewoon betalen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag