Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Mag ik 2 aaneengesloten apparte puntdak schuren tot een schuur bouwen met een plat dak?

2 apparte aan elkaar gebouwde schuren beide met puntdak (asbest golfplaten) waarvan ik tussen beide punten een plat verbinding (dak) wil bouwen. De bouwoppervlakte (zolder oppervlakte) wordt niet vergroot. Zou ik er ook ramen in kunnen aanbrengen?

dat hangt er vanaf of het bestemmingplan dat toestaat. Voor de ramen heeft daarnaast te gelden dat deze niet binnen twee meter uitzicht mogen geven op het erf van een ander.

Beoordeel dit antwoord:

In dat nieuwe platte dak mag u een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening vergunningvrij aanbrengen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de constructie van die daglichtvoorziening niet meer dan 0,6 meter boven dat platte dak mag uitsteken.
Het bouwen van dat platte dak tussen de twee punten is overigens niet vergunningvrij. De bouwoppervlakte blijft weliswaar gelijk, maar het bouwvolume wordt beduidend groter. Ook kan het zomaar zijn dat de draagconstructie van de twee zadeldaken gewijzigd zal worden. Ook dat is een reden waarom de verbouwing niet vergunningvrij mag.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag