Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mag ex mij toegang koopwoning ontzeggen?

Het gebruiksrecht van onze koopwoning (50/50 eigendom) is in ons echtscheidingsconvenant tot uiterlijk juli 2024 toebedeeld aan mijn ex. Hij betaalt hypotheeklasten en alle andere kosten voor de woning maar betaalt geen gebruiksvergoeding. Mag hij mij de toegang tot de woning ontzeggen?
Daarnaast zou ik graag willen weten of ik bij verkoop courtage en overige makelaarskosten moet betalen. In ons convenant is na taxatie een uitkoopbedrag opgenomen wat ik ontvang bij verkoop en eventuele over- of onderwaarde is voor hem.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag