Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mag een woningcorporatie bevolkingsgroepen uit hun huis zetten en verplichten te verhuizen?

Ik en een familielid wonen in een oudere jaren 50 woning. Het zijn rijtjeshuizen, vroeger allemaal huurhuizen, nu een mix van huurhuizen en koopwoningen. Wij hebben een huurhuis. Onze woningcorporatie heeft in al die 27 jaar dat wij hier wonen nooit één ding aan het huis gedaan, en ook nooit aan al die andere verouderde woningen. Nu kregen wij ongeveer 2 weken geleden een brief in de brievenbus (er was blijkbaar een bijeenkomst waar wij niet bij waren, wij wisten van niets? Mensen uit de buurt zijn naar de bijeenkomst geweest en niemand van onze buurt wist precies waar het om ging, dat wist men pas toen men daar was en het nieuws bekent gemaakt werd) dat er over een paar jaar flink gesloopt gaat worden en dat ons huis, en nog eens 53 woningen (huur en koopwoningen) gesloopt gaan worden. Eén kant van de straat, waaronder ons huis, gaat onder de sloop. De andere kant blijft staan. Dan komen daar nog eens 33 woningen bij die in de buurt ook gesloopt gaan worden in de komen jaren. Het gaat om 54 woningen + nog eens 33 woningen in de buurt, dat zijn 87 woningen die gesloopt gaan worden.

Wij hebben verder niemand gezien, alleen een brief in de bus, en verder ook nooit meer iets gehoord. Deze woningcorporatie heeft een verschrikkelijke slechte naam in de buurt en provincie en ook de plaatselijke politiek heeft meermaals geprobeerd verschillende slopen in onze wijk maar ook in omliggende steden tegen te gaan, zonder succes. De sloop gaat altijd door.

Nu is mijn vraag: Mag een woningcorporatie bevolkingsgroepen die geboren en getogen zijn in hun eigen dorp, verplicht uit hun huis zetten en verplichten te verhuizen in tijden van enorme woningnood en asielszoekerscrisis?

De woningcorporatie praat wel een over een sociaal plan maar dat stelt niet meer voor dan inschrijving voor het zoeken van een nieuwe woning. Maar hoe moet dat dan in tijden van enorme woningnood en asielzoekerscrisis?

Mag dit allemaal zomaar? En hebben wij als burgers nog wel rechten om iets in te brengen of te veranderen? Heel veel mensen willen de sloop niet en willen hier blijven wonen. Mensen hebben veel geïnvesteerd in hun huis en tuin, wij willen niet weg. Iedereen is enorm in shock, en de woningcorporatie gaat rustig verder met mensen onrustig maken over een toekomstige sloop.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag