Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Mag een gemeente een hoogopgeleide (VWO en 2 Bachelor opleiding en 1 post Bachelor opleiding) die werkloos is verplichten om op LBO/VMBO niveau (productiemedewerker) te gaan doen? Overigens betrokkene is nog met een rechtzaak over zijn ontslag met werkgever bezig.

Voor een correct antwoord is meer informatie nodig. Hoe en wanneer bent u werkloos geworden?, hoe lang bent u nu werkloos?, of en uit hoofde van welke regeling ontvangt u een uitkering?

Zeer waarschijnlijk doet de gemeente een beroep op art. 7.1.1. WWB, Algemeen geaccepteerde arbeid. Algemeen geaccepteerde arbeid is alle legale arbeid. Het gaat om het werk op zich en niet om de vraag of u het werk acceptabel vindt. Uitzonderingen zijn prostitutie (niet algemeen geaccepteerd) en werk in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

U kunt zich bij het zoeken naar werk niet beperken tot het vakgebied waarin u doorgeleerd heeft of waarin u werkervaring heeft. U moet solliciteren naar alle arbeid die u zou kunnen verrichten.

Beoordeel dit antwoord:

Verhaal van Arthur is goed maar toch een aanvulling daarop. Het feit dat de betrokkene nog met een rechtzaak over zijn ontslag bezig is betekent niet dat hij daarom niet aan de wettelijke verplichtingen hoeft te voldoen. Dus als hij op basis van de WWB (wet werk en bijstand
)een uitkering ontvangt mag de gemeente eisen dat hij op algemeen acceptabel werk solliciteert en daarin ook werk als dat kan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hij is sinds 28 mei 2010 werkloos. Per 1 april 2012 WWB aangevraagd. Betrokkene is ontslagen omdat zijn leidinggevende vond dat hij niet goed functioneerde.
Na 25 jaar dezelfde functie uitgeoefend (controller) hebben en nooit problemen gehad en opeens niet goed functioneren? Betrokkene heeft bewijs, complimenten over zijn functioneren van klanten. Overige ook hier gaat het om een overheidsinstellingen. Naar mijn gevoel en dit heb ik ook vaak in verschillende bladen gelezen dat overheid vanwege de bezuiningen medewerkers met allerlei trucje wegwerken.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Ik ga er van uit dat de betrokkene geen ambtenaar is. Mocht dit wel het geval zijn dan ligt de zaak anders. Het is nog niet duidelijk hoe het dienstverband is geëindigd. Is er toestemming gevraagd aan het UWV (BBA procedure) of is een ontslagprocedure gevoerd bij de kantonrechter?
Verder deel ik de opinie van Robert.

Beoordeel dit antwoord:

Het is lastig om aan de hand van deze gegevens goed te beoordelen wat er ondernomen kan worden. Het lijkt er wel op dat er iets bijzonders aan de hand is. Het is daarom verstandiger om jurididsch hulp in te roepen bijvoorbeeld via het juridisch loket of een advocaat die vaak een gratis spreekuur hebben. Je kunt dan alles goed op een rij zetten. Ik ben ook graag bereid om betrokkene verder bij te staan.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag