Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


LS,
Recent heb ik bij een nieuwe Nederlandse leverancier 2 producten gekocht. Ik heb 2 maal een prijslijst ontvangen waarin de diverse sets worden vermeld.
De 2 sets zonnepanelen die ik heb gekocht bij deze leverancier (vooruit betaald) staat een type omvormer vermeld SB2500HF. Bij het leveren aan mijn klant blijkt dat er 2 andere type omvormers bij zitten. Na telefonisch contact blijkt dat de geleverde omvormers de juiste zijn en er een typefout in de prijslijst zit (tot 2 maal toe).

De Leverancier beroept zich direct op zijn algemene voorwaarden dat verkochte goederen niet retour mogen. Ik heb een tegenvoorstel ingediend dat de omvormers geruild worden en het verschil in kosten (want de nieuwe omvormers zijn duurder) gedeeld wordt.
Dit blijkt onbespreekbaar men wil €150 korting geven op het door mij te kopen type en de verkeerde omvormer moet ik in mijn eigen voorraad houden. Aangezien deze panelen alleen in complete sets worden ingekocht en verkocht zullen deze bij mij op voorraad blijven liggen.
Welke juridische mogelijkheden heb ik om dit alsnog opgelost te krijgen?

Alvast hartelijke dank,
Met vriendelijke groet,

Als u als gevolg van een typefout heeft u het verkeerde product ontvangen en dus is hier sprake van dwaling. Als de verkoper niet bereidt is om het verkeerde product te vervangen zou u kunnen overwegen om op grond van dwaling (onjuiste voorstelling van zaken) de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en uw geld terug te vorderen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Als ik zo vrij mag zijn om hier op te reageren: wat als de verkoper dit weigert?


Allereerst zou u de verkoper schriftelijk in gebreke moeten stellen en eisen dat hij het product binnen een redelijke termijn vervangt. Als de verkoper niet reageert dan zou u kunnen overwegen om via de (kanton)rechter de overeenkomst te ontbinden.
Bedenk wel dat aan een rechtszaak en het evt. inschakelen van een advocaat kosten zijn verbonden, die misschien ruim het bedrag dat in geding is, te boven gaan.
Voor een overzicht van de gerechtelijke kosten van een civiele procedure zie: http://www.juridischloket.nl/werkwijze/rechtsbijstand/advocaat-nodig/Pages/default.aspx

Beoordeel dit antwoord:

Mijn advies: betaal de vooraf overeengekomen prijs. Het probleem dat een gang naar de rechter eigenlijk te kostbaar is, is dan het probleem van de leverancier en u begint niet met het maken van kosten. De leverancier heeft iets anders geleverd dan afgesproken. Als er een typefout was en men daarom een ander product heeft geleverd, had de meerprijs voroaf aangekaart moeten worden. Ook ik denk dat er met succes een beroep kan worden gedaan op dwaling of op tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de leverancier. U kunt beiden melden en aangeven dat u de meerprijs wegens op grond van de overenkomst niet verschuldigd bent. Mogelijk dat men dan toch uw eerste voorstel accepteert.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Alle,

dank voor uw duidelijke reacties. Uiteindelijk heeft mijn leverancier mijn aanbod, om het verschil te delen, geaccepteerd. Echt reclame maakt hij natuurlijk niet voor zichzelf, maar goed mijn klant is tevreden en dat is voor mij het belangrijkste.

Nogmaals hartelijke dank.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag