Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


loon uitbetaling
mijn zoon heeft 40 uur gewerkt maar wacht al 14 dagen op de uitbetaling iedere keer zegt ie dat er iets mis gaat wat kunnen wij doen

Ik zou u c.q. uw zoon willen adviseren een brief aan werkgever te verzenden (aangetekend!) en mee te delen dat: 1) werkgever binnen vijf dagen tot betaling moet overgaan, en 2) in het geval dat niet gebeurt, uw zoon aanspraak zal maken op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.
Mocht werkgever niet binnen de genoemde termijn tot betaling overgaan, kan er nog een herinnering worden verzonden waarbij wordt aangezegd dat uw zoon geen andere mogelijkheid heeft dan het achterstallige loon in kort geding te vorderen.
Kunt u hier wat mee? U mag uiteraard ook contact met mij opnemen, zodat ik een voorbeeldbrief voor u kan opstellen.

Beoordeel dit antwoord:

Een voorbeeldbrief vanwege onbetaald gebleven loon vindt u ook op deze website onder het menu "Documenten", genaamd: "Betalingssomatie loonvordering". Dit document is voor uw situatie zeer bruikbaar.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

kan ik die brief ook gebruiken als het om een wekelijkse betaling gaat


De desbetreffende passage in de voorbeeldbrief wordt dan:

"Wij zijn overeengekomen dat u mij wekelijks terzake verschuldigd bruto-loon het bedrag dient te betalen van <bruto weeksalaris>. Op grond van de wet had deze uiterlijk op de laatste dag van de week betaald moeten zijn."

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag