Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Kwijtschelding studieschuld

Een kennis heeft zich tot mij gericht of één van uw juristen een advies wil geven. Mijn kennis en zijn vriendin zijn toeslagpartners voor de Kindertoeslagaffaire. Zij staan op hetzelfde adres ingeschreven. Zijn vriendin heeft kortgeleden de door de regering vastgestelde schadevergoeding ontvangen en is haar studieschuld kwijtgescholden. Mijn kennis, haar toeslagpartner dus, heeft van het DUO in maart bericht ontvangen dat zijn maandelijkse aflossing wordt gestopt en dat nader bericht volgt. Nu is het zo, dat de partners hun relatie willen beëindigen, aangezien het niet goed tussen hen gaat. Mijn kennis wil op een ander adres gaan wonen en zich bij zijn (ex) toeslagpartner uit laten schrijven. Kan mijn kennis dat doen, zonder dat evt. kwijtschelding van de studieschuld in gevaar komt of moet hij op het gezamenlijk adres ingeschreven blijven staan? Gaarne uw advies.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag