Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Klopt het dat het bij wet geregeld is dat beide partijen bij een echtscheiding ieder voor de helft de kosten van echtscheiding (en voortvloeiende kosten uit de scheiding, zoals taxatie woning, hypotheekovername, etc.) op zich nemen? Mij komt dit heel onredelijk voor, omdat ik veel minder verdien dan mijn aanstaande ex-man en ik dus voor de lasten in verhouding zwaarder belast wordt.

Nadat u het verzoek tot echtscheiding hebt ingediend, wordt de gemeenschap van goederen (als die er tenminste is) ontbonden. Na de ontbinding van de gemeenschap krijgen beide partijen recht op de helft van de gezamenlijke boedel, dus ook van de schulden. U bent vanaf dat ogenblik alleen maar verantwoordelijk voor uw eigen vermogen. De kosten die u zelf maakt voor de echtscheiding, advocaat en dergelijke komen daarom voor uw rekening.

Ik ga er van uit dat uw beiden voor 50% eigenaar bent van een woning en dat u ook samen hoofdelijk aansprakelijk (voor 100% dus) bent voor de aflossing van de hypothecaire lening. Dat betekent dat de beide eigenaren samen de - kale - lasten van de woning moeten dragen. Betaalt een van u zijn of haar aandeel niet, dan krijgt de ander daarvoor een vordering op de niet-betaler. Ook de kosten die gemaakt worden om de woning te verkopen komen voor rekening van beide eigenaren.

In het geval van de overname van de woning en/of de hypotheek door een van de voormalige echtgenoten, komen deze kosten in het algemeen voor rekening van de verkrijgende partij.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dus ieder 50/50 terwijl de ene partij veel meer inkomen heeft dan de andere partij?
Hoe gaat dat dan als bijvoorbeeld de ene partij geen inkomen heeft? Moet zij dan ook een gelijk deel betalen aan de gezamenlijke kosten?


Als u geen inkomen heeft voor u zelf dan kunt u uw advocaat vragen om gefinancierde rechtshulp aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (zie www.rvr.org). Uw advocaatkosten worden dan gesubsidieerd. Heeft u zelf geen inkomen dan kan de advocaat voor u voorlopige voorzieningen vragen inhoudende voorlopige partneralimentatie waaruit ook de kosten kunnen worden voldaan. Ieder de eigen kosten dus. U betaalt dan niet mee aan de kosten voor de advocaat van uw man.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag