Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Kindertoeslagaffaire

Een kennis heeft mij gevraagd zich tot u te richten. De volgende situatie doet zich voor. Mijn kennis en zijn vriendin zijn partners voor de kindertoeslagaffaire. Zijn vriendin heeft reeds de schadevergoeding van de belastingdienst ontvangen en haar studieschuld is kwijtgescholden. Haar partner heeft van het DUO bericht ontvangen dat zijn maandelijkse aflossing wordt stopgezet vanwege de toeslagaffaire. Mogelijk wordt zijn studieschuld ook kwijtgescholden. Nu doet zich voor dat zij hun relatie wensen te beƫindigen omdat het tussen hen niet goed gaat. Om die reden wil laatstgenoemde op een ander adres te gaan wonen en zich uit laten schrijven op het adres waar zij samen hebben gewoond. Mijn vraag is: Komt hier eventuele kwijtschelding van de studieschuld door het DUO in gevaar? Of moet hij ingeschreven blijven staan op het adres van zijn ex-partner. Gaarne Uw advies.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag