Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Kinderporno

Ik heb een brief gekregen van de politie waarin staat dat ik op verhoor moet voor het bezit van kinderporno. December vorig jaar had ik een verhoor voor de aanranding der eerbaarheid, toen moest ik mijn gsm afgeven. Ik had wat video’s van een meisje waarin zij naakt was om aan te tonen aan de politie dat het meisje uit vrije wil haar eigen uitkleed. Want dit meisje heeft mij aangeklaagd bij de politie voor aanranding, dit meisje was 15 inmiddels 16, ik was 17 inmiddels 18. Mijn gsm is uitgelezen geweest en ik weet zeker dat ik nu op verhoor moet juist voor die video’s die ik als bewijs wou gebruiken voor het verhoor van toen. Wat kan er nu allemaal gebeuren voor het verhoor gaande over kinderporno?

Het bezit van kinderporno is een zedenmisdrijf. Van een veroordeling daarvoor kun je nog erg lang last hebben. Bijstand van een advocaat is dan ook zeer aan te raden. Een probleem is dat alleen aangehouden (minderjarige) verdachten recht hebben op een gratis consult van een advocaat voor het verhoor en bijstand tijdens het verhoor. Als het verhoor op uitnodiging is geldt dat niet en is bijstand dus voor eigen rekening. Een trucje zou kunnen zijn dat de advocaat met de officier van justitie afspreekt dat jekort voor het verhoor wordt aangehouden en direct na het verhoor weer wordt vrijgelaten, zodat je wel recht hebt op die gratis bijstand. Dat kan dan ook een advocaat van eigen keuze zijn. Mocht datum/tijd van het verhoor in de uitnodiging niet goed uitkomen dan is er altijd een mogelijkheid om het verhoor in overleg met de politie te verplaatsen.

Beoordeel dit antwoord:

Beste meneer, mevrouw,

Vaak kunt u in de brief waarin u uitgenodigd wordt voor verhoor lezen of ze u willen horen in verband met een feit waarop voorlopige hechtenis is toegestaan. In artikel 240b Sr is de strafbaarstelling van o.a. het in bezit hebben van kinderporno geregeld. Op basis van dat artikel in beginsel voorlopige hechtenis toegelaten. Mocht u voor het verhoor worden aangehouden dan heeft u recht op toevoeging van een advocaat op kosten van de staat. Indien ze u niet aanhouden voor het verhoor adviseer ik u eveneens een advocaat mee te nemen naar het verhoor nu de belangen groot zijn. Voor de kosten van rechtsbijstand kunnen met u afspraken gemaakt worden. Indien u uw zaak graag inhoudelijk wat uitgebreider wenst te bespreken kunt u altijd rechtstreeks contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag