Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Kilometer vergoeding niet juist uitgekeerd?

Ik heb sinds 2017 contract wat nu wordt beëindigd, bij nalezen van dit contract zie ik dat mijn kilometer vergoeding niet 0.19 maar 0.28 ct p/km zou moeten zijn denk ik ( kilometers in opdracht van werkgever voor opdrachtgever van werkgever)kan ik dit nog achteraf vorderen?
Zou om een totaal bedrag gaan van € 10.500,- volgens mijn loonlijsten.

Dat gaat om een flink bedrag. Er zou een mogelijkheid kunnen zijn om dit alsnog van uw werkgever te vorderen. Met een hoogte van een bedrag zoals u aangeeft kan dit wel interessant worden. Om goed in te kunnen schatten of u inderdaad aanspraak maakt hierop heb ik alleen meer informatie nodig en wil ik u vragen om contact op te nemen met mij via boksjuristen.nl.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag