Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Kijkende na de site van de Rechtspraak kan de burger terecht voor informatie bij u als rechtswinkel. Ik ben in de rechtswinkel te Eindhoven geweest en daar wilde ze onze vragen niet allen beantwoorden die ik op papier had gezet. De vragen hadden betrekking op "familiezaken".
Mijn vraag is nu of dit de normale gang van zaken is en dit als uw beleid kan worden gezien?

Rechtswinkel.nl is opgezet om mensen die met juridische vragen zitten te helpen. Dat gaat niet van de overheid uit. De rechtswinkel Eindhoven is dan volgens mij ook niet verbonden met rechtswinkel.nl. Wilt u meer informatie over rechtswinkel.nl, dan kunt u uw vraag stellen op http://www.rechtswinkel.nl/contact
Een vraag over familiezaken kunt u indienen en rubriceren onder Familie en Gezin.

Beoordeel dit antwoord:

Rechtswinkel.nl is een onafhankelijke stichting opgezet vanuit een particulier initiatief. De stichting heeft als doel de toegang tot het recht te verlagen. Hiervoor zijn er mogelijkheden voor alle rechtzoekenden om vragen te stellen en voor alle juristen om zich aan te melden en vragen te beantwoorden.
Stichting Rechtswinkel.nl heeft op dit moment (nog) geen actieve contacten met andere instanties.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag