Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Kan je achteraf een arbeidsovereenkomst laten ontbinden?

Op 13 juni 2021 gaf ik in een gesprek met leidinggevende aan mijn functie als pedagogisch medewerker op te willen zeggen. Als aanvulling op deze arbeidsovereenkomst(zo staat het beschreven) had ik nog een tweede functie te weten pedagogisch coach. In het gesprek heb ik voorgesteld deze functie te willen behouden mogelijk in een ander vorm te weten freelance. Zij moest daarover nadenken. Op 15 juni heb ik schriftelijk ontslag ingediend voor mijn rol als pedagogisch medewerker. In mijn wetenschap had ik 1 arbeidsovereenkomst, nu geldend tot 1 september en heb ik daarmee ontslag ingediend voor beiden functies. Voor de zomervakantie is een afspraak afgezegd over de invulling van het pedagogisch coaching en is mijn afscheid van het team gevierd. Officieel is op dat moment mijn ontslag niet bevestigd. Op 1 september ontving ik een mail dat ze me wil spreken. Het blijkt dat ik voor het coaching nog in dienst ben. Ik stel via de mail data voor om elkaar te zien, leg uit dat ik dacht niet meer in dienst te zijn, wijs op de tekst op de arbeidsovereenkomst en het gesprek waarin zij aangaf nog aan het nadenken te zijn. Er wordt niet op gereageerd. Nu, 20 november, stuurt ze via de mail het verzoek dat ik het beleid herschrijf en dat ik dan per 1 december uit dienst mag gaan.
Kan ik alsnog mijn onbedoelde arbeidsovereenkomst laten ontbinden of was er inderdaad maar 1 arbeidsovereenkomst en had deze al ontbonden moeten zijn?

Om dat goed te kunnen beantwoorden zou moeten kunnen worden beoordeeld hoe de arbeidsovereenkomst(en) precies is/zijn geformuleerd en hoe (ook in welke bewoording) u hebt opgezegd. Zonder te beschikken over die stukken is dat in mijn optiek lastig.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor u reactie Boudewijn. Ik had een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de functie van pedagogisch medewerker. Daar kwam bij, ik citeer: "Als aanvulling op je huidige arbeidsovereenkomst maak je per ingang van 31 december 2018 de stap naar pedagogisch voor 2 uur per week." Ik heb in bewoording schriftelijk op15 juni het deel pedagogisch medewerker opgezegd. Dit is schriftelijk bevestigd op 1 september, het moment dat ik dacht helemaal uit dienst te zijn. Ik hoop dat deze informatie het minder lastig maakt.


Het is de vraag of een arbeidsovereenkomst deels, dus voor wat betreft een van beide overeengekomen functies, zou kunnen worden opgezegd. Kennelijk is het standpunt van de organisatie dat dit mogelijk zou zijn. Toch rijzen nog enige vragen, zoals in welke bewoording de opzegging is geschied, wat de exacte bepalingen zijn in de arbeidsovereenkomst en wat de houding is geweest vanuit de organisatie na de opzegging. Neemt u gerust contact met mij op om hierover verder van gedachten te wisselen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Welke exacte bepalingen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd, deze is stilzwijgend verlengd zonder nieuwe schriftelijke versie) doelt u op? Bij Artikel 16 'Einde van de arbeidsovereenkomst' staat 1. Als werknemer opzegt, geldt opzegtermijn conform CAO. 2. De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval op de eerste dag waarop de werknemer aanspraak kan maken op AOW c.q. ouderdomspensioen.
Bij Artikel 17 'Slotbepalingen' staat 1. In de gevallen waarin deze arbeidsovereenkomst niet voorziet, is het Nederlands recht van toepassing. 4. Wijzigingen en aanvullingen zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Wat bedoelt u met houding van de organisatie?Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag