Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Kan ik mijn contract tussentijds beëindigen?

In mijn contract staat:
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, tot 4 mei 2022. Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst kan alleen met wederzijds goedvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor werkgever en werknemer. Opzegging moet schriftelijk gebeuren tegen het einde van een kalendermaand.

Nu wil ik eerder weg. Is het mogelijk dat ik mijn contract eerder kan laten ontbinden? Of kan mijn werkgever mij verplichten tot 4 mei 2022 te blijven?

Alvast bedankt!

Op grond van art. 7:667 BW kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen tussentijds worden opgezegd als dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (of er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een aantal jaren).

In uw geval is er wel een tussentijds opzegging mogelijk op grond van de overeenkomst. Er staat alleen bij dat er sprake moet zijn van wederzijds goedvinden.

Mijn advies zou zijn om een gesprek aan te gaan. Een werkgever heeft er in de meeste gevallen niet veel aan om iemand nog een half jaar in dienst te hebben die er eigenlijk niet meer wil werken.

Mocht de werkgever niet akkoord gaan, dan zou er mogelijk gekeken kunnen worden of het tussentijds opzeggen op deze manier beperkt mag worden. Want een arbeidsovereenkomst kan altijd met wederzijds goedvinden opgezegd worden, ook als er geen bepaling in de overeenkomst zou staan.

U kunt desgewenst vrijblijvend contact met mij opnemen als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag