Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Kan ik bezwaar maken tegen verhaalsbijdrage?

Ondanks dat ik netjes mijn alimentatie betaal zoals die is afgesproken in ons echtscheidingsconvenant (bekrachtigd door de rechtbank) heeft de NAAM mij een verhaalsbijdrage opgelegd gelijk aan het bedrag van de Bruto bijstandsuitkering die mijn ex vrouw ontvangt. Zij doen dit op basis van artikel 62 van de participatiewet. Hun eerdere verzoek tot financiële gegevens heb ik geweigerd omdat dit artikel weergeeft dat deze is voor mensen die hun verplichtingen niet nakomen. Ik doe dat wel. Verder heb ik in mijn weigering duidelijke vragen gesteld als: op welke basis ze de gegevens mogen opvragen – waarom mijn ex niet werkt en wat men daar aan gedaan heeft etc. Hier heb ik geen antwoorden op gekregen. Gevolg is deze oplegging. Ik heb een bezwaar ingediend en nu geeft men aan dat er geen bezwaar mogelijkheid is conform de bepalingen van artikel 8:5 Awb en artikel 1 Bevoegdheidsregeling. Mijn vragen: Mogen ze dit zo maar doen? Klopt het dat ik geen bezwaar kan maken?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag