Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


kan een incassobureau beslag laten leggen op je huis voor een bedrag van 700 euro naar mijn inziens is de bank nog steeds eigenaar van het huis aangezien ik alleen rente aflos.

ja een incassobureau kan beslag leggen op een eigen woning. U en niet de bank is eigenaar van het huis. Maar als er een hypotheek is verstrekt dan heeft de bank voorrang als beslag wordt gelegd. Dus de bank kan dan besluiten om het zelf te verkopen en alleen als er nog geld over is krijgt het incassobureau geld.

Beoordeel dit antwoord:

Als de executiewaarde van uw huis lager is dan de schuld aan de bank, kan het leggen van beslag op uw huis onrechtmatig zijn. In het uiterste geval zou u kunnen overwegen een kort geding tegen de schuldeiser te starten als blijkt dat de bank wil overgaan tot het veilen van uw huis, en de schuldeiser het beslag ondanks het ontbreken van overwaarde toch niet wil opheffen.

Ik adviseer u de deurwaarder in dat geval mee te delen (a) dat u verzoekt om opheffing van het beslag, en (b) dat u graag in overleg wilt treden om een betalingsregeling overeen te komen.

Beoordeel dit antwoord:

een incasso bureau kan geen beslag leggen, dit is voorbehouden aan een duerwaarder, een incasso bureau kan inderdaad een deurwaarder beslag laten leggen in uw aangegeven zaak, daar moet echter wel een vonnis voor verkregen zijn. in het verlengde hiervan sluit ik tevens aan bij het antwoord van collega van Binsbergen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag