Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Je bent een mondelinge, zakelijke overeenkomst aangegaan en je hebt hiervoor de nodige kosten gemaakt. Nu geeft de wederpartij ineens te kennen zich niet meer aan de afspraak te houden. Dan heb je toch het recht om de gemaakte kosten te verhalen?

Ja u mag de kosten verhalen alleen probleem in de praktijk is vaak dat er ontkend wordt dat er een overeenkomst is ontstaan en hoe bewijs je het dan?

Beoordeel dit antwoord:

U mag vorderen:
- gemaakte kosten, en
- gederfde winst.

Maar als de wederpartij ontkent dat er een afspraak is gemaakt, zal het in de praktijk lastig zijn uw aanspraken te verzilveren.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

En als er nu voldoende bewijs is in de vorm van mails dat er wel degelijk sprake is van een overeenkomst?


Mails kunnen dienen als bewijs van een overeenkomst. Veel procedures worden tegenwoordig gewonnen en verloren op basis van emails. Het antwoord is dus ja!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag