Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Is ontslag van een werknemer bij ziekte mogelijk?

Ja, dat is mogelijk.

Beoordeel dit antwoord:

Voor uw werkgever geldt er een zogenaamd opzegverbod tijdens ziekte. Dit houdt in dat uw werkgever u in beginsel niet mag ontslaan gedurende de eerste twee jaar dat u ziek bent. Uw werkgever zal de eerste twee jaar van uw ziekte voldoende inspanning moeten leveren om u weer aan het werk te krijgen. Is dit echt niet mogelijk en heeft uw werkgever genoeg pogingen gedaan, dan kunt u na twee jaar eventueel ontslagen worden. Wel moeten er dan aanwijzingen zijn dat u ook niet binnen een half jaar na de twee jaar wel weer aan het werk kunt.

Beoordeel dit antwoord:

Ik ben het niet helemaal met @Bart eens. Uw werkgever kan bijvoorbeeld altijd via de Kantonrechter proberen uw arbeidscontract te laten "ontbinden". De Kantonrechter is wettelijk slechts verplicht zich ervan "te vergewissen" of het ontbindingsverzoek verband houdt met uw ziekte, maar dat hoeft hem niet van ontbinden te weerhouden. Het is wel noodzakelijk dat u zich in zo'n geval altijd verweert, want anders kan uw eventuele ZW-uitkering die u na ontbinding van uw arbeidscontract wilt aanvragen gevaar lopen.

Beoordeel dit antwoord:

Als u werkgever bent is het altijd de moeite waard na te gaan of de zieke werknemer aanleiding geeft voor een beeindiging van zijn dienstverband, bijvoorbeeld omdat hij niet voldoende meewerkt aan herstel of zijn reintegratie. Ook bedrijfseconomische redenen kunnen hiervoor aanleiding geven. Zodra dit het geval is maakt een werkgever ook bij een zieke werknemer een reele kans op ontbinding door de kantonrechter van zijn arbeidscontract.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag