Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Is het verplicht om kijkdagen te organiseren als ik een veiling wil beginnen? Het gaat om fysieke producten die online geveild worden.

Op verkoop via het internet zijn een groot aantal dwingende wettelijke regels van toepassing. Ondermeer de regels inzake de electronische overeenkomst en inzake de overeenkomst op afstand. Daarnaast bevat het wetboek op een aantal plaatsen consumentenbeschermingsregels die van toepassing zijn. Niet naleven kan als gevolg hebben dat de Autoriteit Consument en Markt onderzoek in stelt, deze kan ondermeer hoge boetes opleggen.

U dient in ieder geval duidelijk de naam; rechtsvorm; KvK-nr. bezoekadres en andere contactgegevens duidelijk te vermelden op uw website. Waarschijnlijk ook uw fiscale nummer. Ik adviseer u een deskundige in de arm te nemen die op een rij zet aan welke regels u zich moet houden en een aantal documenten voor u op te stellen, te weten:
- overzicht toepasselijke wetgeving;
- privacy statement;
- gebruikvoorwaarden website;
- algemene verkoopvoorwaarden.

Desgewenst ben ik beschikbaar voor overleg over vorenstaande.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hi Martijn,

Van de documenten die jij noemt ben ik me van me bewust. Het gaat mij nu alleen om de vraag of het houden van een kijkdag verplicht is als je online veilingen wilt houden. Dus: kan ik zonder kijkdagen de veilingen afsluiten of ben ik verplicht om kijkdagen te organiseren bij het aanbieden van een kavel?

gr


Mijns inziens is een kijkdag geen wettelijk vereiste, opgave van een bezoekadres voor als een klant langs wil komen (bijvoorbeeld om te klagen) wel.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Top. Ik weet voldoende! Hartstikke bedankt.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag