Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Is het mogelijk om tegen een uitspraak van de kantonrechter in verweer te gaan omdat ik van mening ben dat het ontslag onredelijk is?

Het hangt ervan of uw de Kantonrechter uw arbeidscontract heeft "ontbonden". Indien hij een uitspraak heeft gedaan waar boven staat "beschikking" en die eindigt met de uitspraak dat hij de arbeidsovereenkomst ontbindt is hiertegen in beginsel geen hoger beroep op toegestaan. Uitzondering hierop is mogelijk als hij essentiele processuele beginselen heeft geschonden, bijvoorbeeld als hij u niet voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om verweer te voeren of uw verweer toe te lichten. Als hiervan sprake is verneem ik dat graag.

Beoordeel dit antwoord:

Dus hoger beroep is wel mogelijk als de arbeidsovereenkomst niet ontbonden is en er alleen een uitspraak is ten aanzien van de non-actief stelling?

Beoordeel dit antwoord:

@Bart: Hoger beroep is inderdaad mogelijk als de arbeidsovereenkomst niet ontbonden is. Ook is hoger beroep mogelijk als de rechter een uitspraak heeft gedaan over non-actiefstelling, maar uit de gestelde vraag blijkt niet dat hiervan in dit geval sprake was.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag