Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Is een mondelinge overeenkomst betr. aankoop van een (leeg) bouwkavel met woonbestemming bindend?

We hebben mondelinge overeenkomst betreffende de aankoop van een nog leeg bouwkavel met woonbestemming. De verkopende partij wil het door ons al getekende koopcontract niet tekenen vanwege een hoger bod. De mondelinge overeenkomst is goed te bewijzen middels de mailwisseling hierover tussen de aan- en verkopende makelaars. Is ons mondeling akkoord bindend?

Dank voor uw vraag. Naar de tekst van de wet geldt artikel 7:2 BW (schriftelijkheidsvereiste) niet voor de koop van een perceel bouwgrond, waarop een woning zal worden gebouwd. Indien en voor zover u mondeling overeenstemming over alle essentialia van de koop (object, prijs en levering) heeft bereikt, is er een koop tot stand gekomen en zal de verkoper aan het ondertekenen van de koopovereenkomst en de levering van het perceel medewerking moeten verlenen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag