Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Inkorten uren door overmacht?

Sinds kort werk ik op een buitenschoolse opvang. Ik heb hiervoor een contract gekregen voor 30 uur per week. Deze zijn moeilijk te halen. Op de buitenschoolse opvang kunnen we 20 uur per week werken, de overige 10 uur moeten uit andere taken gevuld worden, zoals boodschappen doen, activiteiten voorbereiden. Op vakantiedagen en studiedagen kunnen we wel volle dagen werken en halen we de 30 uur dus heel gemakkelijk. Omdat bij een normale werkweek de dagen dus kort zijn, komt het geregeld voor dat je 2,5 uur of minder ingepland staat. Nu weet ik dat je wettelijk gezien altijd minimaal drie uur uitbetaald hoort te krijgen. Sta ik juridisch in mijn recht als ik toch drie uur wegschrijf op deze dag? In het contract staat er niks beschreven over kortere werkdagen.

Nu is het ook zo dat de BSO soms eerder dicht kan, bijvoorbeeld als de kinderen eerder worden opgehaald (bijvoorbeeld 6 uur in plaats van half 7). Bij de planning die wekelijks doorgestuurd wordt, sta je soms op sluitingsdienst ingepland (dat is half 7), op de dag zelf mogen uren toch ook niet meer aangepast worden zonder deze betaald te krijgen (dus overwerken is geen probleem, maar eerder moeten stoppen zonder dat jij daar direct akkoord mee gaat of het bijvoorbeeld niet anders kan, betekent dat de uren niet naar beneden aangepast mogen worden). Wettelijk gezien mogen we dan de originele uren opschrijven (dus bij deze dan half 7 in plaats van dit te moeten inkorten naar 6 vanwege overmacht). Klopt dat?

Om je vraag te beantwoorden, wil ik eerst even inzoomen op twee belangrijke termen in het arbeidsrecht: de minimumloon garantie voor korte diensten en arbeidsovereenkomst.

Volgens de Nederlandse wet geldt er een minimumloon garantie voor korte diensten. Dit betekent dat, zelfs als je minder dan drie uur per dag werkt, je recht hebt op betaling van minimaal drie uur. Stel je bent maar voor 2,5 uur geroosterd, dan zou je wel 3 uur uitbetaald moeten krijgen volgens de wet. Echter, dit geldt niet voor alle soorten dienstverbanden. Bijvoorbeeld voor oproepkrachten geldt de driegarantieregeling vaak niet.

Wat betreft het inkorten van uren wegens overmacht, hangt het af van de specifieke omstandigheden en de precieze inhoud van je arbeidsovereenkomst. Over het algemeen kan worden gesteld dat werkgevers niet zomaar kunnen besluiten werktijden in te korten en minder loon te betalen zonder instemming van de werknemer. Als je werkgever dus vanwege bijvoorbeeld overmacht besluit dat je eerder moet stoppen met werken, dan zou je in principe nog steeds recht op je volledige loon moeten hebben.

Uiteindelijk is het goed om te beseffen dat de precieze regels kunnen variëren op basis van je specifieke situatie en arbeidsovereenkomst. Het is altijd een goed idee om juridisch advies in te winnen bij twijfel. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen je rechten en plichten uit te leggen en te beschermen. Maar op basis van wat je me vertelt, is het inderdaad goed mogelijk dat je aanspraak zou kunnen maken op deze rechten. Het is wel belangrijk om dit te verifiëren met een professional die beschikt over alle details van je situatie
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag