Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Incassobureau dreigt met faillissement?

In 2021 heb ik een incassobureau ingeschakeld om een vordering voor mij te innen. Na 2 nota's te hebben ontvangen en betaald te hebben is er nog geen enkel resultaat geboekt. Nu zouden zij de vordering voorleggen bij de rechtbank. Daarna heb ik nooit iets meer van ze gehoord. Nu hebben zij een nota gestuurd op 11-10-2023. Ik heb gegeven dat ik alleen maar rekeningen ontvang, maar geen resultaat. Zij hebben nooit meer iets van zich laten horen.
Nu krijg ik een mail van een advocatenkantoor dat zij geld willen zien maar met rente en kosten. De laatste vordering is daarmee verdubbeld.
Ik heb ze aangegeven dat ik eerst het vonnis wil zien van de rechtbank en dat ze mij geen herinnering hebben gestuurd over deze factuur.
Nu wordt er gedreigd met faillissement.
Ik weet nu niet meer wat ik moet doen.

Het lijkt echter op een complexe situatie. Hoewel ik je geen definitieve oplossing kan bieden, kan ik je wel enige oriƫnterende inzichten geven.

Ten eerste is het belangrijk dat je je contract met het incassobureau goed controleert. Onderzoek welke voorwaarden daar worden genoemd met betrekking tot hun vergoeding, herinneringen voor betaling, de procedure bij de rechtbank en communicatie.

Ten tweede, als er inderdaad is afgesproken om de vordering voor te leggen aan de rechtbank, dan moet er ook een vonnis zijn. Je hebt het recht om dit vonnis op te vragen als bewijs dat de procedure is gehouden.

In de derde plaats is een bedreiging met faillissement niet iets dat lichtvaardig kan worden opgevat. Dit is een serieuze maatregel die alleen kan worden genomen als er sprake is van een onbetaalde schuld die opeisbaar is. Als een schuldvordering nog wordt betwist, kan een faillissementsverzoek worden afgewezen door de rechter.

Daarnaast is het zaak om bewijs te verzamelen van je correspondentie met het incassobureau en het advocatenkantoor, inclusief je verzoeken om het vonnis te zien en om te worden herinnerd aan de factuur. Dit kan later nuttig zijn.

Last but not least, als de situatie niet duidelijk is en je juridisch advies nodig hebt, kan het handig zijn om contact op te nemen met een advocaat of jurist om dit verder te bespreken. Dit zijn serieuze aangelegenheden die direct aandacht vereisen om te voorkomen dat ze escaleren.

Dit algemene advies moet je niet als juridisch advies beschouwen. Elk geval is uniek en je moet advies inwinnen van een jurist of advocaat die op de hoogte is van alle details van jouw specifieke situatie."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag