Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


in2001 is mijn bv failiet gegaan tot heden is er nog geen uitspraak over gedaan hoelang duurt het dat dit verjaard

Ik ga er vanuit dat u op een uitspraak van de rechter doelt. De Nederlandse wet stelt geen termijn waarbinnen een faillissement moet zijn afgewikkeld. Vaak duurt de afwikkeling meer dan een jaar, maar een langere periode is niet uitzonderlijk... Grote faillissementen, bijvoorbeeld van beursgenoteerde bedrijven, kunnen wel tien of vijftien jaar duren... Deze lange periode kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat een curator de uitkomst af moet wachten van procedures die hij voert ten behoeve van de boedel. Ook duurt het vaak lange tijd voordat instanties als de Belastingdienst en bedrijfsvereniging (UWV) hun definitieve vorderingen hebben ingediend. Het faillissement kan an sich niet verjaard zijn, de vorderingen op u wel. Bedoelt u dat? Na het faillissement u weer aangesproken worden door uw schuldeisers (mits de vordering niet is verjaard).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag