Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In mijn te ondertekenen contract staat het volgende:

In de eerste 2 weken van ziekte van de werknemer heeft de werknemer recht op 100% van haar brutoloon maar ten minste op het voor haar geldende minimumloon en behoudens de uitzonderingssituaties als genoemd in artikel 629, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Tot de einddatum van deze arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op 70% van haar brutoloon maar tenminste op het voor haar geldende minimumloon en behoudens de uitzonderingssituaties als genoemd in artikel 629, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Mag dit?Ja, dat mag (zelfs de eerste twee weken zou volgens de wet 70% - met genoemd minimum - mogen worden betaald).


Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag