Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


In mijn scheidingsconvenant staat dat bij verkoop van de woning de overwaarde verdeeld wordt over de partners. Als er nu geen overwaarde is maar onderwaarde is het dan ook zo dat dit gelijk verdeeld moet worden?

Beste vraagsteller,
dat hangt er van af hoe de schulden zijn afgehandeld in het convenant. is er niets geregeld en was er sprake van gemeenschap van goederen dan wordt u beiden voor 50% gehouden de schuld uit onderwaarde te dragen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Er waren verder geen schulden. We waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
In het convenant wordt verder niet gesproken over schulden omdat dat niet nodig was.
Ik ben degene die de lening is aangegaan om de kosten voor de verkoop te bekostigen. Met natuurlijk de afspraak dat hij zou gaan betalen. Dit gebeurt dus niet (4 jaar geleden gescheiden). Ik wil dat hij nu gaat betalen en ik wil hem ook aansprakelijk stellen 50% van de tot op heden betaalde rente. Is hier een mogelijkheid voor en zo ja, hoe?


Beste vraagsteller,
Staat deze afspraak op papier of is dit mondeling overeengekomen?
Ik adviseer u in ieder geval alvast een brief te sturen waarin u de eventuele verjaring van de vorderingen stuit. ( 5 jaar) . U kunt uw ex- man in dezelfde brief sommeren te betalen met terugwerkende kracht, en natuurlijk ook de toekomstige termijnen. Als een termijn van betaling van een geldvordering verstrijkt is men wettelijk in verzuim; u zou dus ook wettelijke rente kunnen rekenen over al die niet betaalde termijnen. Als u wat hulp nodig heeft met het schrijven van de brief mag u mij benaderen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag