Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In mijn familie is momenteel een groot probleem ontstaan. Enkele jaren geleden heeft dochter 1 van de nog steeds levende ouders van nu rond de 90 jaar, het spaargeld van de rekeningen gehaald en in een kluis gestopt, omdat ze dit 'beter' vond. De andere dochter (2) had daar steeds vraagtekens bij. Na enkele akkefietjes, over bijvoorbeeld de machtigingen, eiste dochter 2 en haar ouders dat dit geld teruggestort werd. Dit gebeurde deels. Een flink bedrag is echter weg en de eerste dochter zegt dat dit een gift was. De hoogbejaarde ouders zeggen dat dit niet zo is, maar ze zijn wel enigszins warrig en de dochters komen door alle ruzies niet meer gezamenlijk bij de ouders. Vorige week heeft dochter 2 een behoorlijk dreigende mail ontvangen van de eerste dochter. Inmiddels zijn er ineens ook 'verklaringen', ondertekend door de ouders, waarin zij giften aanbieden. Deze verklaringen zijn vermoedelijk vals, omdat de handtekeningen echt identiek zijn. Bovendien bezweren de oude mensen dat ze niets ondertekend hebben bij de eerste dochter. Daarnaast hebben zij al eens een brief gestuurd naar deze dochter met het verzoek het geld terug te storten. Het is is voor dochter 2 een moeilijk situatie. Wat moet of kan zij doen? Sommigen adviseren haar ook een geldbedrag aan te nemen, maar dat wil zij niet, omdat ze dan hetzelfde doet als dochter 2. Er is geen testament en ouders worden qua gezondheid wat minder, zodat het lastig wordt ze te belasten hiermee. Kunt u een advies geven?

Heel lastig! Het is moeilijk te bewijzen dat dochter 1 dit alles met of zonder toestemming van de ouders heeft gedaan. Als dochter 1 een volmacht heeft om over de bankrekening van de ouders te beschikken, heeft zij legaal geld van die rekening afgehaald. Het is aan de ouders om de volmacht in te trekken en aan haar al het geld terug te vragen. Juridisch hebben zij het recht om het volledige bedrag terug te vorderen voor zover de aktes van schenking vals zijn. Dat laatste kan door een handschriftdeskundige worden vastgesteld. Hoe dan ook, blijft voor de ouders (het betreft immers hun vermogen en niet dat van dochter 2) moeilijk om juridisch actie te ondernemen tegen dochter 1.
Afhankelijk van de mentale gezondheid van de ouders is het mogelijk om via mediation een oplossing voor het conflict te zoeken. Daarbij moet overwogen worden of dochter 2 ook aan deze mediation zou moeten deelnemen.
Het meest eenvoudige en voor zover dat financieel te doen is, is om aan dochter 1 en 2 beiden via een notariƫle akte een schenking toe te kennen, waarbij dochter 1 verklaart dat zij reeds de schenking heeft ontvangen. Daarnaast moet er gekeken naar een volmacht van de ouders aan beide dochters, waarbij geen van de dochters los van elkaar kan handelen. Dat betekent dat zowel dochter 1 als dochter 2 de toestemming van de ander nodig heeft om met gelden van de ouders te kunnen handelen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag