Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


in mijn contract staat vermeld dat de bepalingen zoals in het cao vermeld staan van toepassing zijn. mag er dan in het kader van loon en/of toeslagen toch van afgeweken worden, en heb ik recht op misgelopen uitbetalingen?

De cao is een minimumregeling waarvan in de arbeidsovereenkomst mag worden afgeweken als die afwijking in uw voordeel is. Binnen de wettelijke verjaringstermijnen heeft u aanspraak op misgelopen uitbetalingen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag