Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


In mei 2017 heeft er een ongeval plaatsgevonden waarbij ik niet betrokken ben geweest.

Nu probeert de gedupeerde mij de schuld in de schoenen te schuiven om zijn kosten te dekken. Deze man beweert dat ik plotseling ben gestopt. Dat is absoluut niet het geval geweest (zoals u kunt lezen in onderstaande lezing die ik op verzoek van zijn contactpersoon naar hem toe heb gestuurd). De persoon die in een auto achter mij reed heeft niet goed opgelet, te weinig afstand gehouden en te hard gereden waardoor hij niet heeft gezien dat ik snelheid aan het minderen was om af te slaan en mijn richting aangaf, waardoor de motorrijder die achter hem reed ten val is gekomen. Ik heb geen overtredingen gemaakt en heb voorzichtig gehandeld. Ik heb zelf geen schade en had ook niet anders kunnen handelen zonder overige weggebruikers in gevaar te brengen. Mij valt in deze kwestie dan ook niets aan te rekenen. Nu probeert de contactpersoon van deze man mijn verzekeringsgegevens te achterhalen en dreigt hij de kosten van het achterh alen bij mij in rekening te brengen. Mag dit en ben ik verplicht om mijn gegevens door te sturen (ik ben immers niet betrokken bij het ongeval)? Ik heb destijds mijn contactgegevens aan hen gegeven omdat de motorrijder die ten val is gekomen mij heeft gevraagd om te getuigen. Er is geen schadeformulier ingevuld en ze hebben mijn kenteken ook niet genoteerd (dit zou je uiteraard wel verwachten als men toen ook al van mening was dat ik betrokken en/of schuldig was). Vermoedelijk hebben ze achteraf een constructie bedacht om de kosten te kunnen verhalen. Gelukkig heeft de medewerker van het tankstation gezien hoe het ongeval is gebeurt en wil hij dit voor mij op papier zetten.

Hieronder volgt de lezing die ik naar de verzekeraar van de desbetreffende persoon heb gestuurd: Geachte heer A, Onlangs ben ik telefonisch door u benaderd waarbij u mij heeft verzocht om mijn verhaal op papier te zetten betreffende het ongeval van dhr. X in mei 2017. Ik heb destijds mijn gegevens aan dhr. X gegeven omdat hij heeft gevraagd of ik eventueel een getuigenverklaring wilde afleggen. Op mei reed ik op de xxxxlaan en ben ik gaan tanken bij het tankstation op de hoek van de xxxxweg en de xxxxlaan. Om daar te komen moest ik naar de andere rijbaan. Dit is toegestaan op die plek. Ik ben linksaf gegaan en ben op het stuk weg dat de twee wegen met elkaar verbindt gestopt omdat er haaientanden op het tussenstuk staan. Toen de weg vrij was ben ik naar links afgedraaid en heb ik direct richting aangegeven naar rechts (naar het tankstation). Het tankstation bevindt zich direct op de hoek. Ik heb daarbij niet hard gereden omdat ik nauwelijks vaart had kunnen maken (vanuit stilstaande positie) en ik vrijwel direct naar rechts moest afslaan. Ik heb uiteraard wel vaart geminderd omdat er een fietspad langs de weg is (en er dus mogelijk fietsers vanaf de xxxxweg rechts het fietspad op konden rijden) en het erg druk was op de oprit van het tankstation waardoor ik niet met hoge snelheid het terrein op kon rijden. Op het terrein van het tankstation stonden meer dere auto's te wachten en er liepen mensen. Ik heb mijn snelheid aangepast (zoals betaamt wanneer je afslaat) maar ben daarbij niet volledig tot stilstand gekomen. Ik ben met passende snelheid het terrein van het tankstation opgereden en ben pas op het terrein van het tankstation volledig tot stilstand gekomen. Terwijl ik op het terrein van het tankstation reed hoorde ik een hard geluid. Toen ik omkeek zag ik dat de heer X ten val was gekomen. In eerste instantie dacht ik dat de motor was aangereden door een voertuig dat eveneens tot stilstand was gekomen (wat later het voertuig van de heer Y bleek te zijn). Het is pertinent onwaar dat ik plotseling ben gestopt zoals in de lezing van dhr. X beschreven staat. Ik had immers nauwelijks snelheid kunnen maken omdat het tussenstuk waar ik vandaan kwam en het tankstation slechts enkele meters is. Wanneer ik daadwerkelijk gestopt zou zijn dan zou dat betekenen dat het voertuig van de heer X mijn auto had geraakt daar hij in zijn lezing aangeeft dat zijn motor 15 meter doorschoof. Ik heb me aan de verkeersregels gehouden en heb geen overtreding gemaakt. Ik heb voorzichtig gehandeld en goed opgelet zodat ik andere verkeersdeelnemers niet in gevaar zou brengen. Het voertuig dat achter mij reed heeft vermoedelijk niet goed opgelet en/of niet gezien dat ik mijn richting aangaf en snelheid aan het minderen was om af te slaan. Het voertuig achter mij had voldoende afstand moeten houden en snelheid moeten minderen. Ik vermoed dat de snelheid van het voertuig dat voor de heer X reed erg hoog was aangezien dit voertuig nog niet in beeld was toen ik de industrielaan richting het tankstation opreed. Omdat ik niet betrokken ben bij het ongeval en mij in dezen niets te verwijten valt wens ik dan ook niet mijn verzekering te betrekken bij deze zaak. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, xxxx

Het verhaal zoals geschetst door de motorrijder (de heer X) kan niet kloppen. Hier zijn meerdere argumenten voor aan te dragen. Als het ongeval is gegaan zoals de motorrijder beweert dan had zijn voertuig mijn auto moeten raken. Hij geeft aan dat hij enkele seconden had om te remmen, toen gevallen is en dat zijn motor enkele meters verder schoof op het wegdek. Als ik daadwerkelijk had stilgestaan dan had het voertuig van de motorrijder dus mijn auto moeten raken. Ik stond ten tijde van de val al op het terrein van het tankstation (wat bevestigd kan worden door de medewerker van het tankstation). Ik had daarbij mijn richtingaanwijzer nog aanstaan. De heer Y heeft een getuigenverklaring afgelegd (en bevestigd het verhaal van de heer X) maar deze Is in mijn ogen niet betrouwbaar omdat hij zelf schuld bekend als hij van het verhaal van de heer X afwijkt.

Ik hoor graag wat jullie mij adviseren om nu te doen? Ik wil dan ook absoluut niet dat ik onterecht op zal draaien voor iets wat volledig buiten mijn schuld om is gebeurd, en wil zeker niet dat mijn verzekeraar voor de kosten opdraait en ik daarmee mijn schadevrije jaren verlies.

De tussenpersoon van de motorrijder (niet eens zijn eigen verzekeringsmaatschappij) dreigt contact op te nemen met waarborgfonds motorverkeer, en dreigt kosten voor het achterhalen van mijn gegevens op mij te zullen verhalen. Kan en mag dit? Ben ik verplicht om mijn gegevens te verstrekken als ik niet betrokken ben bij het ongeval (en er destijds geen schadeformulier is ingevuld en mijn kenteken niet is genoteerd)?

Alvast bedankt voor uw advies

U moet zich niet laten intimideren door de tussenpersoon van de motorrijder. U heeft gedaan wat u moet doen namelijk u heeft uw gegevens achtergelaten en heeft uw versie van het verhaal gedaan. Zoals u het verhaal vertelt is u niets te verwijten en hoeft u dus geen schade te vergoeden.Als u dat wilt kunt u het doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij en die zullen dan als het goed is de schadeclaim afwijzen. In dat geval kost het u ook geen bonus malus korting op uw verzekering

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag