Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In hoeverre is het mogelijk om je ervaringen als freelancer met een bedrijf via twitter of een forum of een weblog te delen? Ik heb de gewoonte mijn ervaringen als klein bedrijfje en freelancer via o.a. twitter te delen. Mag je alleen positieve ervaringen delen, of mogen ook negatieve ervaringen gedeeld worden? Ik stel mijn vraag, omdat ik graag binnen de wettelijke grenzen blijf en me niet schuldig wil maken aan smaad of laster.

Heel concreet is mijn vraag: Mag ik negatieve ervaringen over een bedrijf delen, zolang ik daarbij feitelijk blijf en het duidelijk is dat het om mijn subjectieve, persoonlijke ervaring gaat?

Allereerst moet u geheimhoudingsplichten die u bent aangegaan respecteren. Daarnaast wijs ik er op dat een ZZP-er die negatieve verhalen over eerdere opdrachtgevers verspreid het moeilijker kan krijgen om opdrachtgevers te krijgen.
Verder zijn de artikelen 261 WvSr maatgevend: wie opzettelijk iemands eer of goede naam aantast door ruchtbaarheid te geven aan een bepaald feit te verwijten is strafbaar. Ongeacht of het feit waar is of niet. Op de uitzonderingen zal ik nu niet in gaan, die zijn hier niet van toepassing.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag