Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In hoeverre is een handelsnaam van een dochteronderneming eigendom van de moederonderneming? Het geval is als volgt;

Een BV zit als vennoot in een VOF met twee andere natuurlijke vennoten (twee personen dus). De BV levert goederen aan de VOF. De BV heeft depositaire contracten bij betreffende leveranciers die zijn opgesteld lang voordat internet verkoop zich voor deed.

De VOF verkoopt goederen via het internet aan consumenten. Eén van de leveranciers is het daar niet mee eens en stelt dat producten enkel verkocht mogen worden op een website waar de domeinnaam gelijk is aan de handelsnaam waar het contract is op afgesloten, de BV dus.

Is de handelsnaam van de VOF juridisch gezien ook een handelsnaam van de BV? Mogen zij dit eisen? Producten komen immers legaal de markt in.

Ik ben erg benieuwd.

Nee, de handelsnaam van de VOF is juridisch gezien niet de handelsnaam van de BV. Beide kunnen en hebben een aparte handelsnaam zeker omdat in de handelnaam van de BV de letters BV moeten voorkomen. De leverancier mag alleen eisen dat zijn producten verkocht worden via een website waarvan de domeinnaam gelijk is aan de naam van de bv als dat overeengekomen is. Als ik het goed begrijp dan verkoopt en levert de BV ook de producten aan de VOF die weer doorverkoopt aan consumenten. Ook dat mag in het algemeen tenzij er een uitdrukkelijk distributieverbod in de overeenkomst met de BV is opgenomen.

Beoordeel dit antwoord:

Een handelsnaam moet verplicht worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Als de BV de handelsnaam hanteert heeft deze een ouder recht dan de VOF. De VOF mag deze naam alleen gebruiken als de BV die zelf vennoot is daar toestemming voor verleent. Dat kan ook een eenmalige of tijdelijke toestemming zijn. U kunt daarover ene contractje opmaken.
Of de leverancier eisen kan stellen aan wie er verkoopt is maar de vraag. Hoogderegel is dat vrijelijk mag worden doorverkocht, ook aan de VOF dus. Soms wordt er gewerkt met een geselecteerde groep van dealers, dat mag op zich, maar dan moet i.v.m. de verboden op concurrentiebeperking de boel wel heel goed zijn geregeld. Kijk dus in het contract met de leverancier. Als daar niets in is geregeld kan de leverancier sowieso niet veel eisen stellen aan de wijze waarop wordt doorverkocht.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag