Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


In het echtscheidings convenant staat dat ik voor het levens onderhoud zorg draag voor mijn dochter van 21 jaar (15/02/1991) €.339,- per maand plus het collegegeld €.1771,-
per jaar mits zij haar studie met goede resultaten volgt tot maximaal haar 25ste levensjaar .
Vraag: als zij geen gegevens verstrekt aan mij waaruit blijkt dat de studie voorspoedig gaat (overgaat) wat is dan mijn recht ?
Vraag : Het convenant is opgesteld aan de hand van een salaris wat ik nu niet meer verdien was €,2900,- netto is nu nog €,1200,- netto ik wil de maandelijkse betalingen naar beneden krijgen .

Omdat uw inkomen dermate verlaagt is kunt u bij de rechter een verzoek tot verlaging van de alimentatie vragen. De rechter zal dan bekijken of het inkomensverlies al of niet verwijtbaar is. Mocht dit neit verwijtbaar zijn dan wordt in beginsel rekening gehouden met het lagere inkomen.

Inde inkomensvermindering echter wel verwijtbaar dan gaat de rechter kijken of dit herstelbaar is.
Is dit niet herstelbaar dan zal de rechter moeten beoordelen of u zich uit hoofde van uw verhouding tot uw dochter met het oog op de belangen van uw dochter zich had behoren te onthouden van de gedragingen die tot vermindering van het inkomen heeft geleid.

Is de inkomensvermindering wel herstelbaar dan zal de rechter met het inkomenverlies geen rekening houden.

Het mag er echter niet toe leiden dat de alimentatieplichtige niet meer in zijn eigen noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien. Zijn totale inkomen mag daarom niet beneden de 90% van de toepasselijke bijstandsnorm zakken.

Wanneer is inkomensvermindering verwijtbaar? Dat zal de rechter dus iedere keer opnieuw moeten beoordelen.
Er is niet op voorhand een eenduidig antwoord te geven.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag