Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


In een lopende bestuursrechtzaak ziet de rechter aanleiding om het onderzoek in de zaak te heropenen in afwachting van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Dit besluit is op 10 oktober 2014 aan mij mede gedeeld. Op 27 augustus 2014 was ik voor de rechter verschenen.

Echter lees ik in artikel 8:68, algemene wet bestuursrecht;

1. Indien de bestuursrechter van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan hij het heropenen. De bestuursrechter bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet.

De voorwaarden voor heropenen van de zaak, 'onderzoek niet volledig', is niet aan de orde. Dat blijkt ook uit de werkwijze waarop het onderzoek wordt voortgezet, de rechter wacht namelijk af en onderzoekt niet.

Klopt dit? Is dit een grond om bezwaar te maken?

De beslissing tot heropening is een tussenbeslissing, waartegen geen zelfstandig (hoger) beroep open staat. Dat kan dus pas bij de uitspraak, maar alleen als u op dit moment procedeert bij de rechtbank of een ander college waarna nog hoger beroep mogelijk is. Wanneer hoger beroep mogelijk is na de uitspraak in uw dossier, kunt u alleen iets zeggen over het criterium waarmee de rechter rekening moet houden, namelijk de gebleken onvolledigheid van het onderzoek.

Een verdere reactie van mij zou vooral speculatie zijn, omdat ik de context van uw dossier verder niet ken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw eerste reactie.

Het bezwaar in mijn zaak is twee ledig;
1 Geen overtuigende bevoegdheden van de uitvoerende ambtenaar waardoor de wettige grond
van zijn bevindingen en sanctie ontbreekt.
2.Het onderdeel van de wet op basis waarvan de sanctie is opgelegd deugd niet. In een parallel
lopende zaak in Den Haag is dit ook aanhangig gemaakt. De Raad van State doet er
waarschijnlijk in maart uitspraak over.

Ondanks het juridisch zeer interessant punt van ondeugdelijke wetgeving is in mijn zaak ook nog een onbevoegde ambtenaar die in eerste instantie een sanctie heeft opgelegd.
Op basis van die onbevoegdheid kan de rechter al tot een uitspraak komen, maar doe dat niet.

Het 'heropenen van mijn zaak' en afwachten van de uitspraak van raad van state is daarom niet in verhouding tot de extra tijd die nu in gelast wordt om tot een uitspraak te komen, daar waar er al een ander kapstok is voor de rechter om tot een uitspraak te komen.
De grond van heropening moet zijn 'onderzoek niet volledig'. Die onvolledigheid is in mijn ogen niet zuiver toegepast.


Omdat ik de zaak niet ken komt het verhaal me wat warrig voor. Gaat het nu om een zaak bij de bestuursrechter of bij de Raad van State. Als het bij de Raad van State is, dan is de bestuursrechter al geweest en kan deze hem niet meer heropenen. Hij heeft de zaak immers al afgedaan.
Dus rara, waar gaat het over?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw eerste reactie.

Het bezwaar in mijn zaak is twee ledig;
1 Geen overtuigende bevoegdheden van de uitvoerende ambtenaar waardoor de wettige grond
van zijn bevindingen en sanctie ontbreekt.
2.Het onderdeel van de wet op basis waarvan de sanctie is opgelegd deugd niet. In een parallel
lopende zaak in Den Haag is dit ook aanhangig gemaakt. De Raad van State doet er
waarschijnlijk in maart uitspraak over.

Ondanks het juridisch zeer interessant punt van ondeugdelijke wetgeving is in mijn zaak ook nog een onbevoegde ambtenaar die in eerste instantie een sanctie heeft opgelegd.
Op basis van die onbevoegdheid kan de rechter al tot een uitspraak komen, maar doe dat niet.

Het 'heropenen van mijn zaak' en afwachten van de uitspraak van raad van state is daarom niet in verhouding tot de extra tijd die nu in gelast wordt om tot een uitspraak te komen, daar waar er al een ander kapstok is voor de rechter om tot een uitspraak te komen.
De grond van heropening moet zijn 'onderzoek niet volledig'. Die onvolledigheid is in mijn ogen niet zuiver toegepast.


Reactie van de vraagsteller

Ter aanvulling

Mijn bezwaar loopt nog bij de bestuursrechter, in Leeuwarden, 27 augustus is deze behandeld. Er is nog geen uitspraak, de zaak is heropend.
In Den Haag is een zaak van gelijke strekking (wat betreft het tweede punt van bezwaar) nu bij de raad van state.

Het bezwaar in mijn zaak is twee ledig;
1 Geen overtuigende bevoegdheden van de uitvoerende ambtenaar waardoor de wettige grond
van zijn bevindingen en sanctie ontbreekt.
2.Het onderdeel van de wet op basis waarvan de sanctie is opgelegd deugd niet. In een parallel
lopende zaak in Den Haag is dit ook aanhangig gemaakt. De Raad van State doet er
waarschijnlijk in maart uitspraak over.

Ondanks het juridisch zeer interessant punt (2) van ondeugdelijke wetgeving is in mijn zaak ook nog een onbevoegde ambtenaar die in eerste instantie een sanctie heeft opgelegd.
Op basis van die onbevoegdheid kan de rechter al tot een uitspraak komen, maar doet dat niet.
De bestuursrechter heeft mijn zaak heropend en wacht de uitspraak van raad van state af.

Dit afwachten lijkt mij niet in verhouding tot de extra tijd die nu in gelast wordt om tot een uitspraak te komen, daar waar er al een ander kapstok is voor de rechter om tot een uitspraak te komen. De kapstok (onbevoegde ambtenaar) houd stand, wat er ook over punt twee door de Raad van stade wordt besloten.
De grond van heropening moet zijn 'onderzoek niet volledig'. Die onvolledigheid is in mijn ogen niet zuiver toegepast. Kan ik kaar bezwaar tegen maken?


Het lijkt mij, dat u gewon moet wachten op een uitspraak. Zolang het onder de rechter is kan er geen bezwaar worden gemaakt. Alleen als er een spoedeisend belang is zou via een verzoek om voorziening (een soort kort geding) een uitspraak kunnen worden ontlokt. Maar ik denk dat dat hier niet aan de orde is.
Afwachten dus maar.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag