Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In een (concept) Sociaal plan staat dit:

De werknemer is gerechtigd een aangeboden geschikte functie te weigeren. De werknemer ondervindt van deze weigering geen arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke consequenties, anders dan de personele consequenties die hem ten gevolge van de reorganisatie ten deel kunnen vallen.

Wat wordt hier precies in eenvoudigere bewoording mee bedoelt?
Wat ik specifiek wil weten: heeft dit consequenties voor een WW uitkering?

Deze bepaling vormt op zich geen beletsel voor het krijgen van een WW-uitkering. Dit is anders als u daadwerkelijk een geschikte functie heeft geweigerd. De daadwerkelijke weigering kan een reden zijn voor het niet krijgen van een WW-uitkering.

Om echter een volledige beoordeling te kunnen geven van de gevolgen van het sociaal plan op uw recht op een WW-uitkering, zou ik het sociaal plan in zijn geheel moeten lezen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag