Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


in de WSNP, na een faillissement. Het voormalige winkel-woonpand is door ons ontruimd op last van de bank en de sleutels zijn aan de bank gegeven. Ik heb op geen enkele wijze meer beschikking over het onroerend goed. Toch sta ik nog als eigenaar te boek en krijg dus de aanslag WOZ. Kan mij niet aan de indruk ontrekken dat dat een nogal kromme gang van zaken is. Als ik beschikkingsbevoegd zou zijn geweest had ik het pand bijna 2 jaar geleden voor de WOZ waarde kunnen verkopen. De bank wilde dat toen niet. Nu moet ik schijnbaar allerlei bezwaren gaan indienen kosten maken en uren spenderen om deze onzin te stoppen.
Zijn hier geen oplossingen voor?

Een vreemd verhaal. Voor de duidelijkheid: de bank als hypotheekhouder mag het huis verkopen als de bankschuld niet wordt betaald, om de opbrengst te gebruiken om de schuld mee te betalen.

Zolang het huis niet is verkocht is de hoofdregel: de eigenaar mag het gebruiken zoals hij wil. Wel is er vaak een regel in de hypotheekovereenkomst die verhuur zonder toestemming van de bank verbiedt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag