Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


In de gemeente Ede is de aanslag reclamebelasting over de jaren 2009,10-en 11, door de rechter volledig onverbindend verklaard. Echter de gemeente weigert de onterecht betaalde belastingen aan de ondernemers terug te geven. Wat is hieraan te doen? (Vonnis staat op de site van Rechtbank Arnhem)

Geachte vraagsteller,

Kunt U een kenmerk geven van de uitspraak. Dat zoekt wat makkelijker.

met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Geachte vraagsteller, ik heb de uitspraken inmiddels kort doorgenomen en de vraag is of er cassatie is ingesteld. Indien dit niet het geval is, dan staat vast dat de verordening definitief onverbindend is. Dit is ook het enige positieve nieuws voor U vrees ik.

Want: Het arrest is gewezen in de rechtsstrijd tussen een ondernemer en de gemeente en hieruit kunnen andere ondernemers geen rechten doen gelden. De termijnen voor bezwaar en beroep voor belastingaanslagen van andere ondernemers zijn waarschijnlijk al verstreken.

Dit betekent dat deze aanslagen zowel qua inhoud als totstandkoming geacht worden rechtmatig te zijn. We noemen dit de formele rechtskracht. Zelfs als sprake is van betaling op grond van een onverbindende verordening, loopt men hier tegen aan.

Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw duidelijke uitleg. Jammer dat er geen kans meer is om iets te doen. Deze zaak is namelijk nu een definitieve vertrouwensbreuk tussen gemeente en ondernemers geworden.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag