Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik zal het zo concreet mogelijk houden. Mijn vader heeft zijn bedrijfspand 8 jaar geleden verkocht voor een appel en een ei. Weliswaar met een kettingbeding in de overdrachtsakte, dat zodra het mogelijk was voor de koper om in / bij het bedrijfspand te kunnen wonen er alsnog recht was op een aanvullend bedrag. Tenminste zo had hij het van de notaris begrepen.
Tot mijn verbazing heeft de gemeente nog geen maand na de verkoop een artikel 8.19 milieubeheer vergunning afgegeven, en het kopers echtpaar gaat in een gedeelte van het bedrijfspand wonen.
Mijn vader onderneemt geen stappen, want hij weet dat zij op dat moment geen financiële ruimte hebben om het resterende bedrag op te hoesten.
Nu 8 jaar verder, en de kopende partij twee verbouwingen verder ( gesteggel over al dan niet tot aan / over de bouwgrens, verandering bestemmingsplan, enz.), is voor mijn vader de maat vol. Hij heeft de juridische papieren erbij gepakt, en daarin staat het volgende omschreven; kettingbeding .... wanneer goedkeuring is verkregen de bouwgrens te verleggen, welke voldoende is om een woning te kunnen bouwen dan heeft u recht op ...euro. Indien die bouwvergunning wordt verleend dan heeft u recht op ... euro.
Nu komt het, als het bestemmingsplan wat ten tijde gold van de opmaak van de notariële akte, als uitgangspunt wordt genomen, is hij over de bouwgrens heen. Maar de koper heeft nooit een "bouwgrens verleggende" vergunning gehad, maar wel tot 2 x toe een uitbreidingsvergunning. ?? Omdat dat volgens het huidige bestemmingsplan blijkbaar mogelijk was.

De notaris heeft mijn vader geadviseerd om te gaan middelen, want hij hoeft toch niet het onderste uit de kan te hebben ?!

Mijn vragen;

Heeft de notaris een fout gemaakt met het opstellen van het kettingbeding ?
Is de enige manier voor mijn vader om te middelen ?
Hoe kan ik hard maken dat mijn vader recht heeft op het toen zo mooi voorgestelde" uitstel van betaling clausule"?

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, en als jullie meer info nodig hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet.

Duidelijk is wat de afspraken waren. Duidelijk is ook wat partijen hebben bedoeld. Dat een bouwvergunning is verleend zonder grensverlegging is uiteraard vreemd. Immers, zonder die grensverlegging (in de oude situatie dus) kon op basis van het bestemmingsplan geen bouwvergunning worden verleend. Het is in elk geval daarom noodzakelijk de vrijstelling (dat zal de nieuwe vrijstellingsprocedure zijn) bij de gemeente op te vragen. Ook is de totstandkoming daarvan van belang. Ik ga er voorlopig van uit dat in de geschetste omstandigheden de bouwer een situatie in het leven heeft geroepen die op juridische gronden leidt tot het aansprakelijk stellen van de bouwer op basis van de notariële afspraken. Ik zie niet diret in dat de notaris een fout heeft gemaakt. De notaris kan overigens altijd gemakkelijk stellen dat hetgeen hij in de akte heeft opgenomen de wil was van beide partijen en hij daarop geen invloed heeft uitgeoefend. Zo zijn veel notarissen weggekomen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag