Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik wordt er mee geconfronteerd dat ik binnen onze organisatie vanwege het feit dat ik dit jaar 62 jaar wordt minder verlofdagen krijg en dus meer moet gaan werken. Voorheen lag dit anders.

De oorzaak hiervan is gelegen in het volgende:
1. Wij hebben standaard 23 verlofdagen.
2. Door leeftijdsopbouw komen er in de loop der jaren 10 dagen bij.
3. Dat maximum had ik in 2011 bereikt.
De opbouw is als volgt:
• Bij 50 jaar +3
• Bij 55 jaar +5
• Bij 57,5 jaar +7
• Bij 58 jaar +10
• Bij 62 jaar +7
• Bij 63 jaar +8
• Bij 64 jaar +9

Vanaf zijn zestigste verjaardag kon een medewerker in het kwartaal waarin hij die leeftijd bereikte tegen inlevering van 15% loon op die dagen een aantal dagen extra opnemen, en wel als volgt:
• Bij 60 jaar 8 dagen per kwartaal.
• Bij 61 jaar 14 dagen per kwartaal.
• Bij 62 jaar 18 dagen per kwartaal.
• Bij 63 jaar 24 dagen per kwartaal.
• Bij 64 jaar ook 24 dagen per kwartaal.
De regeling is destijds ingesteld om een eventuele overgang naar pensioen soepeler te laten verlopen. De regeling is opgenomen in onze arbeidsvoorwaarden, maar lijkt nu van de baan. Op zeker moment heeft namelijk de organisatie in overleg met de O.R. besloten om deze zogenaamde ouderenregeling te laten vervallen. Echter de opbouw van de dagen voor ouderen is niet aangepast zodat ik nu 3 dagen meer moet werken.

De vraag is of mijn arbeidsvoorwaarden door onderneming en O.R. zo maar eenzijdig beperkt kunnen worden, en of er nu sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Immers in mijn optiek voldoet de regeling nu niet meer aan de drie criteria legitimiteit, proportionaliteit, en doelmatigheid zoals vastgelegd in de wet “Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid” van Mei 2004. Immers de overgang naar pensioen wordt nu moeilijker in plaats van dat het versoepeld wordt.

Wilt U hier eens naar kijken en mij laten Uw visie hier op is?

Ik ga er van uit dat het een bedrijfsregeling is en geen CAO regeling. In dat geval mag de werkgever mits er instemming is van de OR dit soort regelingen veranderen. Ik begrijp dat de OR er mee heeft ingestemd en dus mag het. Er is sprake van leeftijdsdicriminatie maar dan juist van jongere medewerkers omdat alleen oudere medewerkers extra dagen krijgen. Maar deze vorm van bevoordelen van oudere werknemers mag op grond van de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Zowel de rechter als het college geljke behandeling hebben dit soort regelingen toegestaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag