Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


ik woon in een eengezinswoning in een straat waarachter een flat staat. deze flat heeft een parkeerterrein (eigen terrein) achter onze tuinen. daartussen bevind zich een groenstrook met bomen en beplanting. +/- 1 meter van deze beplanting hoort nog bij de tuinen, deze is gescheiden van de tuin door een pad langs alle huizen.
nu hebben ze de bomen in de groenstrook gekapt, waardoor er een (groot) deel van onze privacy weg is. deze bomen zijn zo gekapt (niet gesnoeid) dat in het voorjaar en zomer er geen beschutting meer is. de flat in kwestie heeft geen balkons aan de voorzijde, waardoor er in de zomermaanden op de galerij gezeten wordt. deze mensen kijken nu dus direct onze tuinen in.
wij waren ons bewust van de flat toen wij het huis kochten, maar er stonden toen dus bomen in. (bezichtiging in de winter, dus goed zichtbaar).
deze bomen zijn gekapt zonder ons te informeren, de flatbewoners hebben wel een brief gekregen. In de plaatselijke krant en bij de gemeente heb ik (tot heden) nog geen vergunningsaanvraag kunnen vinden.
Nu is het zo dat wij (al voor het bekappen) onze woning te koop wilden gaan zetten, maar ik besef mij goed dat verkopen met deze mindere mate van privacy bemoeilijkt wordt.
Wat zijn mijn mogelijkheden hierin? in hoeverre kan ik/ kunnen wij (de meeste buren zijn het ook niet eens met het kappen) hier nog iets mee? de bomen zijn immers al weg.

U zult eerst moeten nagaan of er inderdaad een vergunning is verleend. Zo niet, dan is er sprake van een overtreding van het verbod om zonder vergunning bomen te kappen. Die overtreding is door de gemeente zelf gepleegd. De juiste route is dan, dan u de gemeente vraagt om handhavend (tegen zichzelf) op te treden. De gemeente heeft dan maar één uitweg: verlening van een kapvergunning aan zichzelf. Indien de gemeente er niet in slaagt een houdbare vergunning (aan zichzelf) te verlenen, bijvoorbeeld omdat de rechter vindt dat de argumenten voor verlening van de vergunning niet deugen, kan in het uiterste geval sprake zijn van een herplantplicht. De praktijk leert echter dat een gemeente in de regel wel in staat is voldoende steekhoudende argumenten te geven waarom het kappen van de bomen in dit geval aanvaardbaar is.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor uw reactie, maar ik geloof dat ik niet duidelijk in mijn uitleg was.
het is een eigen terrein waar deze bomen stonden; een deel van de flat (VVE) en een klein stukje (+/- max 1mtr) van de bewoners van de woningen bij mij in de straat (gezien vanuit de kadastertekening).
De gemeente heeft er in dat opzicht zelf niet mee te maken denk ik, behalve dat er een vergunning aangevraagd had moeten worden door de VVE (weet niet of dit is gebeurd).

de VVE heeft alle flatbewoners geïnformeerd (middels een brief), maar de bewoners bij ons in de straat niet.

Begrijp ik het goed dat, wanneer zij een vergunning aan hebben gevraagd, dit bekend is bij de gemeente en deze mij die informatie moeten/mogen verschaffen?
als zij wel een vergunning hebben, welke mogelijkheden heb ik om (ondanks dat de bomen al zijn gekapt) bezwaar te maken? Het lijkt mij goed nabuurschap als wij ook geïnformeerd waren, daarnaast is er dus een klein deel van de grond van ons.

Zoals in mijn eerste bericht aangegeven is het woongenot door het kappen verminderd (niet de reden van het willen verkopen) en zal verkoop bemoeilijk worden door de directe inkijk van de flatbewoners.


Ik had inderdaad niet begrepen dat de VvE de opdrachtgever van de kap was. Als de VvE de bomen heeft laten kappen, moeten zijn daarvoor een vergunning hebben. Verleende kapvergunningen worden meestal gepubliceerd in een huis-aan-huisblad (op de gemeentepagina) en in het digitale 'gemeenteblad' van de gemeente. De gemeente is niet verplicht, en de VvE ook niet, om omwonenden schriftelijk over de vergunningverlening te informeren.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag