Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik werk sinds 1 maart 2012 bij mijn werkgever waar ik een contract heb tot en met 24 februari 2013.
Tijdens de eerste sollicitatie gesprekken heb ik een clausule op laten nemen in het voorstel van mijn aanstelling die als volgt luid; Bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Nu is het zo dat ik op 30 januari 2013 een contract heb aangeboden gekregen waarbij de termijn wederom een jaar is.
Over mijn functioneren bestaat geen enkele twijfel (beoordelingsgesprekken) en ook in mijn ogen de ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, gezien de huidige werkdruk en toekomstige werkdruk.
Ik heb dit meteen besproken met de afdeling P & O, die vertelde mij dat het beleid hierin was verandert gezien de bouwcrisis en dat ze daarom geen contracten meer gaven voor onbepaalde tijd.
Aangezien ik het hier niet mee eens was zou P & O dit gaan bespreken met de directie.
Tot op heden van dagen heb ik nog niks van de directie mogen vernemen ondanks diverse pogingen van P & O.
Nu is het zo dat mijn contract tot en met 24 februari 2013 loopt , aangezien ik de vrees heb dat ik voor die datum niet tot een overeenstemming kan gaan komen (gezien de korte looptijd van mijn huidige contract) met de directie, ben ik bang om toch werk te houden dat ik ondanks dat ik het er niet mee eens ben toch het contract moet gaan ondertekenen van een jaar.
Nu is mijn vraag wat als ik het aangeboden contract niet teken voor de einddatum wat er dan aan de hand is omdat ik op dat moment nog niet in overeenstemming ben met de werkgever.
Ben ik dan werkloos of moet ik toch het reeds nieuw aangeboden contract (van een jaar) onder protest tekenen zodat ik na de vervaldatum alsnog hierover kan discussiëren.

Vooropgesteld dient te worden dat u bij ondertekening van uw huidige tijdelijke contract een door uzelf bedongen 'worst voorgehouden is', nl. een concreet uitzicht op een vast contract. Dat betekent dat er niet al te lichtzinnig mag worden geconcludeerd tot een 'wijziging in de bedrijfsomstandigheden.' De crisis als argument komt mij wat te algemeen over, maar zou onder omstandigheden best zo'n gewijzigde bedrijfssituatie kunnen zijn. M.i. dient u er rekening mee te houden dat de werkgever dit best aannemelijk zal kunnen maken. De werkdruk kan weliswaar nog steeds hoog zijn, maar wellicht zijn de marges nu een stuk lager (kenmerkend voor de crisis in de bouw trouwens).

In het verlengde daarvan kunt u zelfs een WW-risico lopen als u het nieuwe aangeboden contract weigert en daardoor werkloos wordt. Het UWV zou u immers kunnen verwijten dat u geen passende arbeid hebt behouden. Dit kan vrij oneerlijk klinken, maar het UWV kijkt zeer strikt (lees: m.i. kortzichtig) naar dit soort dingen.

Nu u dit al bij de directie en P&O hebt aangekaart zou u ook kunnen voorstellen het tijdelijke contract te tekenen, waarbij u zich expliciet het recht voorbehoudt om de juistheid van het standpunt van de werkgever voor te leggen aan de rechter, bij voorkeur op de voet van art. 96 Rv. Dit is een zgn. 'vriendelijke procedure', nl. redelijk snel en redelijk goedkoop en door partijen deels zelf in te richten. Belangrijk voordeel is dat partijen dan op voorhand verklaren zich neer te leggen bij het oordeel van de rechter.

Wil de werkgever dit niet (kans is groot) en dreigt men het aanbod van het tijdelijke contract anders ook weer in te trekken, dan zult u denk ik eieren voor uw geld moeten kiezen als u uw WW-rechten niet op het spel wilt zetten. Overigens bestaat natuurlijk ook nog de mogelijkheid om ná tekenen van het tijdelijke contract een procedure te starten ter 'verkrijging' van het vaste contract, maar de kansen op succes hangen dan erg af van de omstandigheden van het geval en vooral ook welke rechter u treft. Daar zal nl. naar mijn inschatting heel verschillend over worden gedacht.

Ik hoop u hiermee enigszins op weg te hebben geholpen. Indien u hierbij bijstand wenst van een jurist zou u kunnen overwegen rechtstreeks contact op te nemen met mij of één van de andere arbeidsrechtjuristen op deze site.

Succes met de moeilijke keuze!

Vriendelijke groet,Beoordeel dit antwoord:In aanvulling op bovenstaande uitgebreide reactie wil ik u op het hart drukken dat u in deze tijden m.i. weinig kans maakt en grote risico's loopt qua uitkering tenzij werkgever de economische omstandigheden uit de duim zuigt. Ik raad u dan ook aan dit contract te aanvaarden.

U kunt voor meer advies/hulp vrijblijvend rechtstreeks contact opnemen met mij of een van de andere arbeidsrechtjuristen hier, bijv. via de link 'direct contact' die u - als u heeft ingelogd - ziet bij dit antwoord.

Ik help u hier graag bij.


Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag