Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik werk in het onderwijs als onderwijsondersteunend personeel (schaal 11) als parttimer. Ik heb vorig jaar aangegeven dat ik wekelijks overuren maak om mijn functie goed uit te kunnen voeren. Er is mij toen gezegd dat ik een overzicht moest maken van mijn werkzaamheden en de hoeveelheid tijd die daarvoor nodig was. De conclusie was dat ik terecht aangaf meer tijd nodig te hebben en dat mijn functie uitgebreid zou worden (dit was september 2012). Omdat echter de begroting voor schooljaar 2012/2013 al was vastgesteld gaat de uitbreiding in per augustus 2013. Tegen die tijd heb ik dus 2 jaar lang structureel overgewerkt. Heb ik recht op uitbetaling van deze overuren?

Het ligt eraan wat er in de arbeidsovereenkomst en de CAO is bepaald aangaande overuren. (Bij sommige functies is het namelijk zo dat het maken van overuren als vanzelfsprekend wordt beschouwd en hiernaar is dan ook het salaris afgestemd). Mocht hier niks over bepaald zijn, en u dus structureel meer uren heeft gemaakt dat bepaald in uw contract, dan kunt u met de werkgever om de tafel gaan zitten om te bespreken hoe die overuren gecompenseerd kunnen worden (bijv door uitbetaling of opnemen vakantie).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag