Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


- Ik werk bij ontwerpbureau X.
- Het ziet er naar uit dat dit bedrijf binnenkort failliet gaat.
- Met een paar andere medewerkers wil ik een b.v. oprichten om bij faillissement een paar projecten over te nemen van de curator en dus voor onszelf te beginnen.
- als we er niet in slagen om lopende projecten mee te krijgen doen we het niet
- om de boot niet te missen moet de b.v.klaarstaan op moment van faillissement
- het risico dat we t/m het oprichten bij evt.mislukken zouden nemen zou dan bestaan uit verspilde moeite en notaris / advieskosten

De vraag:
is het zo dat door het opzetten van de b.v. en registreren bij de KVK en het onderhandelen over projecten er nog een heel groot risico genomen wordt: het evt. kwijtraken van recht op ww?

Dat zou betekenen dat als de poging tot doorstart om wat voor reden dan ook zou mislukken dat: 1) we wel een b.v. maar geen projecten en dus geen werk hebben 2) de initiatiefnemers met tientallen jaren dienstverband op dat moment ook geen recht op ww meer hebben?

Heel graag uw reactie. Hartelijk dank

Uw recht op WW wordt onder meer bepaald door de mate waarin u aansluitend na uw ontslag door de curator beschikbaar zult zijn voor de arbeidsmarkt. Als u na uw ontslag door de curator actief wordt als ondernemer zult u voor de uitkerende instantie (UWV) niet voor de arbeidsmarkt beschikbaar worden geacht. Als u pas werkeloos wordt omdat uw eigen onderneming niet kansrijk blijkt te zijn zult u op dat moment niet meer voor werkeloosheid zijn verzekerd.

Het UWV biedt de mogelijkheid met behoud van WW-uitkering een eigen onderneming op te starten. Het is dus verstandig vooraf over deze situatie overleg met het UWV te hebben en dit met UWV vooraf af te stemmen. Uiteindelijk zal UWV hiervoor vooraf toestemming moeten geven. Vooralsnog kan ik mij weinig onoverkomelijke bezwaren hiertegen van UWV voorstellen.

Voor het overnemen van activiteiten is het overigens niet vereist dat u die meteen in een besloten vennootschap inbrengt. Weliswaar biedt een BV enige relatieve voordelen mbt bijvoorbeeld enige bescherming tegen aansprakelijkheden, maar er zijn ook flink wat nadelen, zoals minder fiscale mogelijkheden (denk aan startersaftrek). Een vennootschap kan ook worden opgericht op het moment dat u dankzij successen verwacht dat de fiscale druk op uw te verwachten inkomen onevenredig toeneemt.

Ik adviseer u derhalve in overweging te nemen de activiteiten van de onderneming die failliet dreigt te gaan in eerste instantie voor eigen rekening en risico (al dan niet in de vorm van een v.o.f.) over te nemen, zulks nadat u hierover nauw overleg met UWV heeft gehad en pas nadat u een WW-uitkering heeft aangevraagd en UWV u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dat vraagt nauwkeurige regie en afstemming. De adviserende begeleiding door een accountant is aan te bevelen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag