Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik was Sales assistent maar helaas gedwongen/gekozen (wegens mijn leeftijd 54) bekleed ik nu een andere functie binnen hetzelfde bedrijf (boekhouding) Wat zijn mijn rechten en plichten? En hoe zit het met een contract en proeftijd.
In afwachting van uw reactie alvast hartelijk dank.

Heeft u hierover al afspraken gemaakt met uw werkgever (zo ja, welke)? Ook is het voor mij belangrijk te weten wat voor soort arbeidsovereenkomst u hebt (bepaalde tijd of onbepaalde tijd).

In het navolgende ga ik er even van uit dat dit een contract voor onbepaalde tijd is:

Het is op zich logisch dat er dan een - aanvullende - arbeidsovereenkomst komt waarin uw nieuwe functie en eventuele nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Uiteraard is er geen proeftijd aan de orde: u blijft gewoon in dienst bij uw werkgever.

Wel zitten er een aantal haken en ogen aan zo'n functiewijziging waar u goed op moet letten. Dat kan hier niet zomaar even beantwoord worden, daar moet eigenlijk even een jurist naar kijken. Deze zou ook nog namens u kunnen onderhandelen over de voorwaarden van de functiewijziging.

U zou ervoor kunnen kiezen om één van de arbeidsrechtjuristen hier te benaderen, of - mocht u die hebben - uw vakbond of rechtsbijstandverzekeraar.

Succes en vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

U heeft het over haken en ogen. Het is toch mogelijk dat u er een paar kunt noemen zonder dat ik meteen naar een jurist moet stappen.
Het contract wat ik nu heb is voor onbepaalde tijd en mijn functie daarin omschreven is Sales assistant. Ook staat erin dat ik werkzaamheden moet verrichten als de werkgever die aan mij opdraagt.
Er zijn geen afspraken gemaakt daar ik het moest zien als een promotie.
Een promotie kent toch een beloning? Daar werd om gelachen.


Reactie van de vraagsteller

De aanhouder wint. U kunt het laten rusten. Inmiddels heb ik een beslissing genomen.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag