Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ik verhuur een winkelruimte. de huurder heeft in totaliteit al 2 maanden geen huur betaald. ik denk dat er binnenkort faillissement aangevraagd wordt door twee werknemers. het contract loopt eigenlijk nog een paar jaar door. er is een borg gestort ter grootte van 3 maanden huur. wat zijn nu de financiele consequenties?
hoe zit het met de curator?
ze hebben de ruimte ook verbouwd. in het contract staat dus dat bij beeindiging vh contract ze alles weer in originele en goede staat moeten terugbrengen. Wat als er geen geld meer in de boedel zit?

Als er geen geld meer zit in de boedel dan krijgt u de achterstallig huur niet betaald en zullen de kosten van het terugbrengen in de oude staat ook niet betaald worden.
Als er al een achterstand is van twee maanden adviseer ik u dringend om een ingebrekestelling te sturen en zo nodig juridische hulp in te schakelen.

Beoordeel dit antwoord:

Waar niets is verliest de keizer zijn recht. Als er geen actief meer in de boedel zit, verrekend u uw vorderingen met de gestorte borg en het restant bedrag bent u dan kwijt. Wel indienen ter plaatsing op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers, zekerheidshalve. De huursom van na datum faillissement is een boedelschuld en heeft dus een hoge voorrang. Maak daarop nadrukkelijk aanspraak als u de vordering indiend.

Een curator kan de huurovereenkomst opzeggen op grond van de faillissementswet. Indien u op een kortere termijn een nieuwe huurder zou kunnen krijgen is een curator vaak bereid de huur per een eerdere datum te laten eindigen (en zo de schulden te beperken).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag