Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik verhuur een huis op basis van de standaard ROZ huurovereenkomst. Voor het beheer heb ik een aparte partij. Deze partij int de huur. Nu is deze partij failliet gegaan.

De curator heeft de huurder medegedeeld dat de huur nu naar de curator overgemaakt moet worden. Ik wil dat de huurder de huur rechtstreeks naar mij overmaakt. Kan dat?

De vraag is met wie u resp. de bewoner van uw huis het (huur)contract heeft gesloten: met de partij die het beheer heeft of rechtstreeks tussen u en de bewoner? Als u de huurovereenkomst rechtstreeks met de bewoner heeft gesloten zult u in de meeste situaties aanspraak kunnen blijven maken op (rechtstreekse) huurbetaling. De curator zal moeten aangeven op welke juridische basis hij meent aanspraak te kunnen maken op de huurpenningen. Als daar geen juridische grond voor is, zoals een contract tussen de bewoner en de partij die het beheer doet, kan hij ook geen aanspraak maken op die huurpenningen. Als u een overeenkomst heeft met de (inmiddels failliete) partij die het beheer deed, is het raadzaam deze zo snel mogelijk en tegen de kortst mogelijke termijn op te zeggen (indien het beheercontract daaraan geen beperkingen heeft gesteld, wat u moet nakijken).

Beoordeel dit antwoord:

Uw probleem is dat u vreest dat de curator van de beheerder de huurpenningen niet afstaat. Vraag de huurder in ieder geval te wachten met huurbetalingen aan wie dan ook tot er duidelijkheid is. U kunt hem voorhouden dat deze riskeert 2x te moeten betalen als aan de verkeerde wordt betaald.
Vaak staat er in de algemene voorwaarden van de beheerder dat de overeenkomst eindigt of opzegbaar is bij faillissement van een der partijen. Check dat. Alternatief is dat u de curator een termijn stelt om te laten weten of hij namens de failliet alle verplichtingen zal nakomen of niet. U meldt dan dat u nu alvast ontbindt voor het geval een bevestiging niet volgt binnen 7 dagen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag