Stel vraag

Particulier


Ik heb vandaag een concept dagvaarding ontvangen over een kwestie waarover ik al eens een concept dagvaarding heb ontvangen van een andere advocaat die nog steeds moet reageren op mijn verweer. Ik heb destijds mijn reactie binnen twee dagen gegeven en de advocaat heeft per email toegezegd dat zij op korte termijn inhoudelijk op mijn verweer zou reageren. Na drie reminders en vier maanden die zijn verstreken valt ineens van een andere advocatenkantoor een concept-dagvaarding binnen. Zonder referentie naar het vorige advocatenkantoor en naar de vorige concept-dagvaarding. Na deze advocaat te hebben gewezen op het feit dat deze kwestie al loopt bij een andere kantoor wordt ik geïnformeerd dat overdracht had plaatsgevonden wegens belangenverstrengeling. Is dit gebruikelijk dat je als verweerder/gedaagde niet wordt geïnformeerd over een dergelijke overdracht? Indien een overdracht plaatsvindt moet dat dan niet op basis van de eerdere concept-dagvaarding en behoort daar niet eerst een beantwoording bij van het eerste verweer?

Er is geen verplichting om u op de hoogte te stellen van de overdracht of de zaak voort te zetten op basis van de eerste conceptdagvaarding.

Beoordeel dit antwoord:

Zoals de heer Wassink terecht stelt, bestaat er geen verplichting om u op de hoogte te brengen van wisseling van advocaat zodra er nog geen gerechtelijk traject is. Ook bestaat er geen verplichting om op uw verwer te reageren, net zoals u geen verplichting heeft om op de correspondentie van de wederpartij te reageren.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag