Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Ik heb van de gemeente een dwangsom opgelegd gekregen voor houtopslag in buitengebied (perceel met agrarische bestemming). Volgens de gemeente is dit in strijd met het bestemmingsplan.

Ik ben van plan hiertegen in bezwaar te gaan. Het is me duidelijk dat het bezwaarschrift ondertekend dient te zijn en ten minste moet bevatten:
-naam en adres indiener
-dagtekening
-omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is
-gronden van bezwaar

Mijn vraag is hoe een dergelijk bezwaarschrift het beste opgesteld kan worden.

Daarnaast wil ik vragen om de dwangsom op te schoren totdat ik antwoord heb gekregen van de gemeente. In de brief schrijft de gemeente dat ik hiervoor een voorlopige voorziening dien te vragen bij de rechtbank. Hoe gaat dit in zijn werk? Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Een bezwaarschrift is zoals dat heet vorm vrij. U kunt dus een brief sturen waarin de door u genoemde gegevens staan.
Een voorlopige voorziening is een kort geding bij de rechtbank sector bestuur. Waarschijnlijk is een voorbeeld van een verzoekschrift op internet te vinden. Als u geen ervaring heeft met het aanvragen van een voorlopige voorziening is het misschien verstandig om een advocaat of jurist in te schakelen om u daarbij te helpen.
U moet in ieder geval griffierecht betalen. Dat krijgt u terug als u de zaak wint. Het griffierecht is € 167,-.

Beoordeel dit antwoord:

Het is heel verstandig dat u bezwaar gaat maken tegen de lastgeving onder dwangsom. Velen denken dat dit geen meerwaarde heeft en gaan pas protesteren in een later stadium waardoor ze per definitie te laat zijn. Uiteraard is ook het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening verstandig, als u ervan overtuigd bent dat u in uw gelijk staat.

Voor het indienen van een bezwaarschrift wordt geen vergoeding gevraagd; voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt altijd griffierecht geheven. U krijgt dat terug als uw verzoek wordt toegewezen.

Hoewel ik niet wil preken voor eigen parochie, raad ik u aan om voor de specifieke argumenten in zowel de bezwarenprocedure als voor het verzoek om voorlopige voorziening een ervaren specialist te raadplegen. Het luistert namelijk erg nauw! Essentie is daarbij de verhouding tussen enerzijds de formulering van de lastgeving zelf en anderzijds de toepasselijke wet- en regelgeving (in dit geval het bestemmingsplan). Als er tussen die twee 'licht' zit, is dat waar u zich op moet richten in uw argumentatie. Daarnaast geldt altijd het uitgangspunt, dat een handhavingsactie van een bestuursorgaan in beginsel zal worden ondersteund door de rechter.

Ikzelf zit inmiddels 25 jaar in dit mooie vak en heb al zeer vele blunders voorbij zien komen, ook van collega-juristen die mijn specialisatie niet hebben. Ik kan en wil u graag (deel)adviezen geven in uw dossier; om kosten te besparen is uiteraard samenwerking mogelijk. U kunt mij rechtstreeks benaderen. In ieder geval druk ik u op het hart om vooral TIJDIG te reageren.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag