Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Ik heb samen met mijn buren een offerte getekend voor het herstel van onze fundering. Nu gaan mijn buren scheiden en de buurman krijgt alleen de financiering niet rond. Wat voor consequenties heeft dit voor mij?? En kan ik aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan zijn huis, ontstaan door de werkzaamheden of doordat mijn fundering wel wordt gedaan en de zijne niet
??

Uw buren zullen moeten kijken of er op basis van de overeenkomst een mogelijkheid is om op te zeggen op grond van hun prive/financiele situatie. De buren zullen bij de verkoop van het huis anders de overeenkomst die ze zijn aangegaan moeten overdragen en in ieder geval moeten vermelden aan de kopers dat de fundering hersteld moet worden (want anders kunnen ze uw buren naderhand aansprakelijk stellen als er problemen optreden). Vanuit bouwkundig/praktisch is het wellicht niet wenselijk om de werkzaamheden nu alvast alleen aan uw woning te laten uitvoeren. Wellicht dat het bedrijf zelf of anders een onafhankelijke bouwkundige (b.v. bij de gemeente waar uw een omgevingsvergunning moet aanvragen/heeft gekregen) u op dit punt adviseren.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw antwoord! Maar eigenlijk wil ik alleen weten of ik aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan zijn huis die ontstaat als deze buurman de enige is die niet meedoet aan het funderingherstel. en hoe kan ik dat aantonen?


Hoofdregel is dat u en de aannemer van de buurman kunnen eisen dat deze de overeenkomst naleeft. Het lijkt me ook dat hij gezien de overeenkomst gehouden is om medewerking te verlenen aan uitvoering van de overeenkomst door de aannemer. Iets anders is, dat u waarschijnlijk hoofdelijk verbonden bent voor betalen van de rekening en dat als de buurman niet betaalt u de volle mep moet betalen. U kunt vervolgens het aandeel van de buren bij de buren terughalen, maar het incasso-risico is dan voor u.
Overigens kan ik mij voorstellen dat de buurman na overleg vrijwillig meewerkt aan de reparaties. Wellicht kunt u afspreken dat u een tweede hypotheekrecht krijgt op de opbrengst van het huis ter zekerheid vna de betaling van het aandeel van de buren in de kosten en afspreken dat u pas door de buurman wordt betaald als het huis is verkocht?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag