Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb per ongeluk geld overgemaakt naar een verkeerde rekening van een camping in Nederland. Na diverse mails en 1 telefoontje heb ik het geld nog steeds niet terug. Hun geven aan dat het wel komt en dan wel minus administratiekosten. Het is nu ongeveer 3 weken geleden. Het gaat om circa 600 euro; deze heb ik nodig, want volgende week ga ik op vakantie.

U heeft een onverschuldigde betaling gedaan aan de camping. U heeft gewoon recht op teruggave van uw geld minus administratiekosten. Ik adviseer u om nog een sommatiebrief te versturen. Indien niet wordt betaald zult u de wederpartij moeten dagvaarden. U kunt dan aanspraak maken op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag